Program

Lokalens namn
09:00
Information om dagen och introduktion till formatet öppen arena
Anton Fagerström
IVL
09:10
Biodrivmedel för Sverige 2030
Om vad och hur kan man söka forskningsmedel
Anton Fagerström
IVL
09:20
Öppen Arena – Därför fokus på tung transport
Björn Fredriksson Möller
Programstyrelsens ordförande, E.ON Sverige AB
09:50
Fika
10:00
Gasmotorkoncept för hög verkningsgrad
Per Tunestål
Föreståndare för Kompetenscentrum Förbränningsprocesser, Lunds Tekniska Högskola
10:20
TBD
Petter Dahlander
Professor på Chalmers
10:40
Effekter av fordonsflottans emissioner på luftkvalitet och hälsa
Hur fossilfria drivmedel skiljer sig åt gällande emissioner och bidrag till exponering
Christer Johansson
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, SU samt Miljöförvaltningen, SLB-analys, Stockholms stad
11:00
Luftföroreningar och hälsa – vad spelar trafiken i Sverige för roll?
Ebba Malmqvist
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund
11:40
Mikrobiell framställning av biodrivmedel från förgasad biomassa
Yvonne Nygård
Chalmers tekniska högskola
12:00
Lunch
13:00
Presentation från en tillverkare – Iveco Natural Power
Morten Iversen
Nordic Sustainability Manager at Iveco Danmark A/S
13:20
Presentation från en tillverkare – Daimler
Stig-Inge Blennow
Regional Manager Truck Sales Sweden på Mercedes-Benz Sverige
13:40
Gas-vägen framåt
Presentation från en tillverkare – Volvo
Jan Strandhede
PR & Informationsansvarig, Volvo Lastvagnar
14:00
Hållbara transporter med Scania, här och nu
Johan Ameen
Regionchef, Scania Sverige AB
14:20
Eftermiddagsfika
14:30
Introduktion till bikupor
Anton Fagerström
IVL
14:45
Mingel, diskussioner och projektidéer
16:30
Avslutande ord
Björn Fredriksson Möller
Programstyrelsens ordförande, E.ON Sverige AB
09:35
NTM, Network for Transport Measures
Magnus Swahn
Managing Director of Network for Transport Measures
11:20
Bildning och emissioner av olika partikeltyper från tunga transporter med olika typer av biodrivmedel
Joakim Pagels, Ergonomi & Aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola
Joakim Pagels
Ergonomi & Aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola

Pris och anmälan

KOSTNAD

Seminariet är gratis, men anmälan obligatorisk.

ANMÄLAN

Anmäl dig senast den 10 april. 

ARRANGÖR

ETT SEMINARIUM INOM

Anmäl dig här

Ladda ner