7 - 8 juni, Älvkarleby

Slutkonferens: Miljöforskning för hållbar vattenkraft

Välkommen till slutkonferens i EcoHab och Vattenkraftens miljöforskningsprogram - en fullspäckad dag där ny kunskap för hållbar vattenkraft relevant för arbetet med att ställa om vattenkraften till moderna miljövillkor och inför beslut om miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften presenteras.

Forskningen i de två programmen har tagit fram kunskapsunderlag och modeller som vilar på vetenskaplig grund och som fångar komplexiteten i avvägningar mellan ekologi, förnybar elproduktion och reglerförmåga för att erhålla faktabaserade beslut om miljöförbättrande åtgärder. Forskningen har samordnats av Energiforsk och finansierats av kraftföretag tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

Varmt välkommen till detta slutseminarium EcoHab och Vattenkraftens miljöforskning – fyra års forskning för hållbar vattenkraft på bara en dag!

Pris och anmälan

Kostnad

Deltagande 7 + 8 juni, inkl. studiebesök och middag dag 1 och lunch samt fika dag 2: 1 100 kr, exkl. moms

Deltagande endast dag 2, inkl. lunch: 550 kr, exkl. moms

Boende

Vill du bo över har vi reserverat ett antal rum på Älvkarleö Herrgård där även middagen dag 1 kommer att intas. Vänligen kontakta herrgården direkt för att boka boende och betalning för rummet. Länk till Älvkarleö Herrgård, telefon 026-726 35.

Anmälan

Anmäl dig på länken nedan.

Anmäl dig här

Konferenser