Den här konferensen är avslutad
27 mars, Digitalt

Ny rapport: Vätgasens möjligheter att bidra till effektbalans

Flexibel användning av elektrolysörer, i kombination med vätgaslager och ett industriellt vätgasbehov, har goda möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till energisystemets effektbalans – det är huvudslutsatsen i en ny Energiforskrapport. Den 27 mars kommer Profu, Rise och Sweco att presentera resultat från rapporten "Vätgas för ett balanserat elsystem".

Se webbinariet i efterhand här

I ett framtida elsystem med högre andel förnybar elproduktion fyller vätgasen viktiga funktioner som både energilager och genom att bidra till balansering och flexibilitet. Men det finns många frågor kring vätgasen som behöver besvaras innan dess potential kan realiseras.

I detta webbinarium kommer Martin Hagberg och Julia Renström från Profu att prata om vätgasens möjligheter till energi- och effektbalansering utifrån ett systemperspektiv baserat på energisystemmodelleringar. Maria Edvall från Rise Research Institutes of Sweden kommer att prata om industriaktörers möjligheter att nå lönsamhet i flexibilitetsinvesteringar i vätgasanläggningar och Frank Krönert från Sweco kommer prata om förutsättningarna för vätgasteknologier att bidra till kortsiktig balansering genom deltagande i stödtjänstmarknaderna.

Alla som jobbar med vätgas eller inom närliggande branscher som vill ta del av nya forskningsresultat, eller som är intresserade av systemstudier om vätgas och elsystem samt scenario- och modellanalyser uppmuntras att delta på detta webbinarium. 

Ta del av rapporten här.

Prenumerera på nyhetsbrev från Vätgasens roll i energi och klimatomställningen och få resultat och inbjudningar till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.