Den här konferensen är avslutad
21 juni, Digitalt

Prediktiv modellering för upptäckt av skador på fjärrvärmenät

Inom projektet Predhict – Digital Platform for Predictive Maintenance of District Heating Networks har Energiforsk, RISE och FVB Sverige, tillsammans med sju energibolag, utvecklat en digital plattform för beslutsstöd till fjärrvärmenät. I det här webbinariet presenteras resultatet av projektet.

Välkommen till ett frukostwebbinarium om användningen av prediktiv modellering för att upptäcka risken för skador på fjärrvärmenät. Under webbinariet kommer Kristin Åkerlund från FVB och Olle Penttinen och Martin Willbo från Rise att berätta om ett projekt där ett proof-of-concept för prediktiv modellering har utvecklats. Syftet var att undersöka om det finns en prediktiv signal i data och om det är möjligt att ge prediktioner om risker för nya skador i befintliga nät. Detta möjliggörs eftersom algoritmer har tränats med hjälp av datalager som innehåller information om skadehistorik, ledningsnät och omgivningsdata från de medverkande energibolagen.

Inom projektet har även andra initiativ inom tillståndsbaserat underhåll av ledningsnät kartlagts och en gap-analys har genomförts för att identifiera vilken utveckling som behövs för att göra modellen till enkommersiellt gångbar applikation.

Följande energibolag har deltagit i projektet:

  • Öresundskraft
  • Mölndal Energi
  • Växjö Energi
  • E.ON
  • Vattenfall
  • Göteborg Energi
  • Karlstad Energi

Projektgruppen har bestått av Olle Penttinen, Martin Willbo, och Olof Mogren från Rise, samt Kristin Åkerlund från FVB, Fjärrvärmebyrån, med Energiforsk som projektledare. Projektet finansieras av Åforsk och de deltagande energibolagen.