23 - 24 april, Umeå universitet

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – FoU-dagar

Vad händer inom den svenska vattenkraftforskningen och hur får vi ut kunskap och resultat på bästa sätt? Den 23 och 24 april håller Svenskt centrum för hållbar vattenkraft sina årliga FoU-dagar i Umeå.

Hållbar, säker och optimerad vattenkraft är några av de viktigaste faktorerna i Sveriges övergång till ett hållbart energisystem. SVC – Svenskt Centrum för hållbar Vattenkraft är förankrat i den senaste tekniska och miljörelaterade forskningen med deltagande från sju olika lärosäten samt intressenter från industrin och statliga myndigheter. Centret inledde sin verksamhet efter sommaren 2022 och är en fortsättning och vidareutveckling av Svenskt vattenkraftcentrum – en satsning som startade redan 2006.

Kom och lyssna på presentationer av våra aktiva projekt och möt centrets aktiva forskare för att diskutera nya resultat och framtida intressanta forskningsprojekt.

Forskarskola

I år genomförs även en kurs i centrets forskarskola i anslutning till konferensen med temat: Miljöpåverkan av vattenkraft och restaureringsåtgärder. Passa på att stanna kvar i Umeå ett par dagar till för att utöka dina kunskaper inom området – kursen är öppen för samtliga men gratis för partners inom centret samt internationella doktorander.

Mer information om forskarskolan kommer inom kort. 

 

Pris och anmälan

Kostnad 

Ingen kostnad för den som är: 

• Styrgruppsmedlem
• Programrådsmedlem
• Projektmedlem

Kostnaden är 1 500 kr för övriga

Deltagande i middag kostar 500 kr för samtliga.

Alla kostnader är exkl.moms

Tid 

23-24 april 2024

Språk

Engelska 

Anmälan och plats 

FoU-dagarna äger rum på Umeå universitet.

Anmäl dig här

Konferenser