Kärnkraftsverksamheten förbereds för Corona-viruset

Kärnkraftsverksamheten förbereds för Corona-viruset

Världens kärnkraftverk förbereder sig för Corona-viruset

Vid världens kärnkraftverk vidtas förberedande åtgärder kopplade till den pågående Coronapandemin. Samtidigt har revisionerna påbörjats vid de svenska kärnkraftverken. Arbetet vid den första revisionen på Ringhals fortlöper som planerat.

2020-03-25

Åtgärder vidtas nu vid kärnkraftverk runt om i Europa för att förbereda för det växande hotet från spridningen av influensan COVID-19 orsakat av det nya coronaviruset. I Frankrike förbereds kärnkraftverken för att kunna drivas i två veckor med 40 procent bortfall av personal och tolv veckor med 25 procent bortfall. Detta bygger på pandemiplaner som togs fram i samband med SARS-utbrottet 2003. Ägaren EdF har även bildat kraftverksgemensamma specialistteam som snabbt kan ingripa vid något kärnkraftverk vid behov.

Från USA rapporteras att man bunkrat mat och andra förnödenheter vid kraftverken om det skulle bli aktuellt att isolera driftspersonal en längre tid.

I Rumänien har 400 driftskritiska arbetare vid kärnkraftverket Cernavoda isolerats för att säkerställa fortsatt drift under förhållanden med omfattande virusutbrott i landet. Vid Cernavoda finns två reaktorer i drift.

I flera Europeiska länder finns en generell rekommendation att kraftverkspersonal som inte behöver vara på plats bör arbeta hemifrån så långt som möjligt.

På Ringhals pågår revisionen som planerat

Vid de svenska reaktorerna har revisionsperioden börjat. Först ut är Ringhals 1 som nu genomför sin allra sista revision. Revisionerna är planerade flera år i förväg och varje moment har noga övervägts och detaljplanerats. Ibland utförs arbeten som krävs för att anläggningen ska få drivas vidare. Ett exempel är de arbeten kopplade till system för oberoende härdkylning som kommer att genomföras på flera av reaktorerna. Sådana system har kravställts med anledning av Fukushimaolyckan och krävs för fortsatt drift efter 2020. Ringhals 1 ska dock stänga samtidigt som de nya kraven träder i kraft och där genomförs därför inte några sådana åtgärder.

Det är därför av stor vikt att kontrakterad personal har möjlighet att inställa sig på arbetsplatsen när arbetet ska utföras. Det är inte heller lätt att snabbt byta en entreprenör mot en annan eftersom varje underleverantör måste godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Åtgärder kopplade till pandemin, till exempel reserestriktioner för internationell personal, kan därför medföra utmaningar för kärnkraftverken.

Anna Collin, presschef på Ringhals berättar att Ringhals sedan en tid arbetar i så kallat stabsläge. Syftet är att säkra verksamhetens förmåga att på ett säkert sätt producera el både på kort och lång sikt.

– I nuläget arbetar vi med att minska risker och sårbarheter som en mer omfattande smittspridning kan utgöra. Vi vidtar åtgärder för att säkra den bemanning vi behöver ha, samtidigt som viktiga anläggningsprojekt fortskrider i nödvändig takt, berättar Anna Collin.

Anna berättar att den pågående revision på Ringhals 1 fortlöper som planerat. Man har vidtagit samma åtgärder som man generellt har vidtagit inom Vattenfall. Men, man har också en beredskap att behöva göra snabba omplaneringar av revisionsarbetet vid behov.

På Forsmark drar den första revisionen igång den 3 maj. Från Forsmarks sida följer man revisionsarbetet på Ringhals för att se om åtgärder kopplat till de egna revisionerna behöver vidtas, berättar Josef Nylén, presschef på Forsmark.

Anders Österberg, informationschef på OKG, berättar att man har en väl utvecklad pandemiplan. Oskarshamn 3 har revision först efter sommaren och han bedömer att den ska kunna utföras som planerat liksom att produktionen ska kunna upprätthållas på ett betryggande sätt.