Nytt kapitel i Tjernobyl

Nytt kapitel i Tjernobyl

Intresset för Tjernobylolyckan den 26:e april 1986 är större än på länge. Mycket är det tack vare HBO:s tv-serie som har fått stor uppmärksamhet. Rivningen av den förstörda reaktorn går in i en ny fas nu när den nya sarkofagen är på plats och officiellt överlämnad. Ukraina vill också öka turismen till den evakuerade zonen.

2019-08-27

Den nya supersarkofagen som officiellt kallas ”New Safe Confinement” har färdigställts och överlämnats till Ukraina av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Den höjer sig nu ovanför den tidigare sarkofagen över resterna av block 4, som nu i sin helhet befinner sig inomhus.

Överlämningen av det enorma byggnadsverket skedde vid en ceremoni på plats den 10 juli och bevistades både av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy och av Hans Blix. Den nu 91-årige Blix var där i egenskap av ordförande i den fond inom EBRD som har bekostat bygget. Fonden har fyllts på av donationer från 43 länder. Totalt har den nya sarkofagen kostat 1,5 miljarder euro.

Den nya sarkofagen började byggas 2010. Den väger nu när den är färdig 36 000 ton. Sarkofagen byggdes 400 meter bort från den havererade reaktor 4 för att minska stråldosen till arbetarna. Den sköts sedan på plats med hjälp av hydraulik under 15 dagar i november 2016. Den blev då det största föremål som någonsin har flyttats på land.

Sedan 2016 har sarkofagen driftsatts och funktionsprovats. Byggnaden som liknar en överdimensionerad flygplanshangar har ett spann som mäter 257 meter i bredd. Den är 108 meter hög och 162 meter lång.

På insidan finns två 96 meter långa traverser som ska användas för att fira ner plattformar för de fjärrmanövrerade verktyg som kommer att användas när den ursprungliga sarkofagen och ruinerna efter reaktorn monteras ner. Uppdraget att riva den ursprungliga sarkofagen har tilldelats ett ukrainskt företag och beräknas pågå till 2023.

Supersarkofagen ska hålla i 100 år. Utsidan består av 87 000 kvadratmeter rostfri stålplåt. Rostfri plåt täcker även insidan av fackverket. Luften däremellan cirkuleras och avfuktas för att förhindra att fackverket som är utfört i kolstål inte ska korrodera. Den ska klara av vintertemperaturer ner till minus 43 grader och vindar på 80 meter per sekund.

Den ursprungliga sarkofagen byggdes i all hast efter olyckan för att så snart som möjligt innesluta ruinerna och stoppa spridningen av aktivitet till omgivningen. Sarkofagen byggdes under svåra förhållanden då dosraterna på en del ställen var mycket höga. Det gick helt enkelt inte att vistas överallt. Det gjorde att man i stor utsträckning förlitade sig på gravitation vid bygget. Förfabricerade delar lyftes på plats och lades på varandra, men de kunde inte sammanfogas med annat än friktion. Taket vilar också på resterna av den ursprungliga reaktorbyggnaden och det har hela tiden varit oklart hur god bärigheten i de kraftigt skadade väggarna är.

Tiotusentals personer deltog i bygget 1986. Många nådde snabbt den dosbegränsning om 250 mSv man satt upp och skickades då tillbaka hem. När konstruktionen stod klar den 30:e november hade man använt 440 000 ton cement, 600 000 ton grus och 7700 ton metall.

När sarkofagen byggdes visste man ännu inte vart de 180 ton bränsle härden innehållit hade tagit vägen. Arbetet med att leta efter den smälta härden pågick i 20 år och idag är i princip allt bränsle lokaliserat.

När den ursprungliga sarkofagen nu ska rivas är det viktigaste att undvika att den rasar samman. Byggnaden kommer därför att behöva förstärkas samtidigt som den plockas ner. Den nya sarkofagen skyddar rivningen mot väder och vind, men dess viktigaste uppgift är att förhindra att kontaminerat material når omgivningen.

När olyckan i Tjernobyl inträffade 1986 var Hans Blix generaldirektör för FN:s atomenergiorgan IAEA.  Han reste tillsammans med amerikanen Morris Rosen till dåvarande Sovjetunionen för att skapa sig en bild av olyckan. De båda flög som första västerlänningar över block 4 i helikopter redan den åttonde maj 1986, då rök ännu steg ur ruinerna efter reaktorn.

Blix beskriver under sommaren i en intervju i Upsala Nya Tidning ceremonin i Tjernobyl och överlämningen av den nya sarkofagen som att ett sår sytts ihop och ett kapitel i en lång bok har avslutats.

Vid överlämningsceremonin passade president Zelenskyy på att lansera ett dekret genom vilket regeringen vill att turismen till den evakuerade zonen kring kraftverket ska öka. Det ska bli enklare för turister att boka resor till zonen, vakterna ska sluta avkräva turisterna mutor och den olagliga utförseln av skrot från zonen ska upphöra. Regeringen utlovar också vandringsleder och förbättrad mobiltäckning i zonen. Tjernobyl solkar Ukrainas varumärke och det är dags att det blir ändring på det menade Zelenskyy.