Kanada leder vägen till små modulära reaktorer

Kanada leder vägen till små modulära reaktorer

Digital rendering av USNC:s mikroreaktor MMR

Den kanadensiska regeringen har presenterat en nationell handlingsplan för små modulära reaktorer. Den nya planen tar avstamp i den färdplan som lanserades 2018 och lägger fram nästa steg i den kanadensiska SMR-utvecklingen.

2021-02-03

Det är den kanadensiska myndigheten för naturresurser som tillsammans med en grupp aktörer kallade ”Team Canada” har tagit fram den nya handlingsplanen. Den tidigare färdplanen lade fram 53 rekommendationer för utvecklingen av SMR i Kanada. Sedan färdplanen lades fram har ”Team Canada” växt från 55 till 111 organisationer.

I december 2020, två år efter färdplanen, presenterades alltså en handlingsplan som tar fasta på rekommendationerna och lägger fram nästa steg i utvecklingen. Bägge planer bygger på fyra grundpelare – att främja SMR genom demonstrationsprojekt och implementering; att säkerställa rätt regler; att engagera allmänheten samt att öppna upp nya marknader, inklusive vätgas, och internationella samarbeten. Den kanadensiska ministern för naturresurser, Seamus O’Regan, beskriver det som att ”färdplanen ställer frågor som handlingsplanen ger svar på”.

Den kanadensiska regeringen ser små reaktorer som en viktig pusselbit för att ställa om från fossila bränslen, främst inom gruvindustrin och avlägsna samhällen. Genom att vara först på bollen ser man också en stor potential i att bygga upp kompetens inom SMR och sedan exportera kunnande och lösningar till resten av världen. Enligt handlingsplanen beräknas den globala marknaden för små reaktorer år 2040 vara värd mellan 150 och 300 miljarder kanadensiska dollar, motsvarande mellan en och två biljoner kronor.

Del av en större plan

Handlingsplanen är en del av den kanadensiska regeringens klimatsatsningar på motsvarande 100 miljarder kronor. Mer resurser har utlovats för att landet ska nå sitt mål om nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2050. I oktober 2020 presenterades en satsning på 130 miljoner kronor för att hjälpa tillverkaren Terrestrial Energy genomgå en förstudie för licensiering av sin Gen IV-teknologi. Terrestrial Energy utvecklar en saltsmältereaktor (IMSR, för Integral Molten Salt Reactor) med bränsle i flytande form.

Terrestrial Energy ingår också i ett samarbete med energibolaget Ontario Power Generation, OPG. Förutom OPG och Terrestrial Energy ingår även  GE Hitachi och X-Energy. GE Hitachi och X-Energy, som båda är amerikanska företag, jobbar nu för att etablera kanadensiska leverantörskedjor och samarbeten. För GE Hitachi är det BWRX-300 som är aktuell för samarbetet, en kokvattenreaktor med 300 MW elektrisk effekt. För X-Energys del är det Xe-100, en gaskyld högtemperaturreaktor med 80 MW elektrisk effekt, som utvecklas inom ramen för samarbetet.

Teknikneutral vätgasplan

Den kanadensiska myndigheten för naturresurser publicerade nyligen även en vätgasstrategi. Strategin har en teknikneutral utgångspunkt och identifierar kärnkraft som en potentiellt viktig pusselbit, främst tack vare synergier med värme och vätgasproduktion. En studie kring potentialen för vätgasproduktion med kärnkraft planeras nu tillsammans med kommunen Bruce County i Ontario. Där ligger nämligen kärnkraftverket med samma namn som kommunen. Vid kärnkraftverket pågår också etableringen av Bruce Energy Centre, ett industrisamarbete som fokuserar på samarbete kring produktion och konsumtion av energi för olika tillämpningar.

Den kanadensiska vätgasstrategin förutser att upp till 30 procent av Kanadas energianvändning år 2050 kan komma att mötas av vätgas som energibärare.  

Fokus i provinsen Ontario

Kraftbolaget OPG ägs av delstaten Ontario som nu står i centrum för många av SMR-satsningarna. Förutom SMR-satsningen äger OPG också kärnkraftverken Darlington och Pickering som producerar ungefär hälften av elektriciteten i Ontario. Den 26:e januari 2021 slog block 1 vid Darlington produktionsrekord efter att ha varit i drift 1096 dagar i sträck, eller tre år. Darlington 1 höll redan innan rekordet för längsta drifttid och varje dag innebär nu ett nytt rekord.

Tillsammans med företaget USNC (för Ultra Safe Nuclear Corporation) har OPG bildat bolaget Global First Power, GFP. De har lämnat in en licensansökan för att bygga en mikroreaktor, eller MMR, vid Chalk River Laboratories. MMR är en gaskyld högtemperaturreaktor med 5 MW elektrisk effekt som utvecklas av USNC. GFP siktar nu på att få alla tillstånd i ordning till 2023 och därefter kunna producera första elektriciteten 2026.

Med en långsiktig satsning på statlig, regional och kommunal nivå samt i samarbete med privata aktörer ser det ut som att Kanada kommer vara ett av de länder som står i centrum för SMR-utvecklingen under 2020-talet.