Frankrike presenterar ny reaktor

Frankrike presenterar ny reaktor

Den franska kärnkraftsindustrin har presenterat en ny reaktormodell, Nuward. Reaktorn är tänkt att producera 350-400 MW el. Man befinner sig i designfasen men räknar med att kunna inleda licensieringen 2025.

Nuward är en utveckling av de franska tryckvattenreaktorerna. Reaktorn är betydligt mindre än de franska reaktorer som byggdes under 1970- och 80-talen. Nuward består egentligen av två reaktorer av samma storlek som typiskt används i fartyg, runt 170 MW. Den totala elektriska effekten blir mellan 300 och 400 MW. Som jämförelse har den EPR som byggs i Flamanville en effekt om 1600 MW.

Fyra organisationer står bakom den nya reaktorn. CEA, den franska statliga kärnteknikforskningsorganisationen, har stor erfarenhet av härd och reaktorutveckling. CEA har också de laboratorier som behövs för att kvalificera komponenter som ska ingå i reaktorn. Électricité de France bidrar med drifterfarenhet och samfunktionskunnande, Naval Group har under fyra årtionden byggt kompakta modulära reaktorer till ubåtar och hangarfartyg. TechnicAtome som under åren har utvecklat runt 20 fartygsreaktorer står för system- och detaljkonstruktion.

Konsortiet meddelar dock att man letar internationella samarbetspartners för att kunna standardisera reaktorkonstruktionen och licensieringen. Det är redan klart att CEA, EdF och Westinghouse kommer att inleda ett samarbete för att gemensamt utveckla små modulära reaktorer. Bolagen undertecknade den 18 september, under IAEA:s generalkonferens, ett avtal om att gemensamt vidareutveckla tekniken och att arbeta för harmonisering av krav och för standardisering. Parterna ska bekräfta avtalet genom en detaljerad plan för samarbetet tidigt 2020.

EdF ser Nuward framförallt som en reaktor för export utanför Frankrike. På många marknader med svaga elnät passar inte stora reaktorer in. Reaktorer upp till 400 MW passar däremot ofta väl in då de har samma storlek som många fossilbränsleeldade kraftverk. Sydostasien och Mellanöstern har särskilt pekats ut som intressanta marknader. Exportambitionerna gör det centralt att tekniken kan uppfylla de flesta ländernas säkerhetskrav och klara ländernas licensieringsprocess.

Det samlade franska kärnkraftskunnandet tillsammans med Westinghouses kunnande och erfarenhet ger en mycket stabil grund att stå på. Nuward och den fransk-amerikanska samarbetet kring SMR är båda tydliga signaler om att SMR-tekniken är mogen och att den är att räkna med.