Våra trycksaker och annat informationsmaterial

Informationsmaterial

Det mesta av det informationsmaterial som vi publicerar finns endast i digital form. Merparten går att ladda ner kostnadsfritt här på webbplatsen.

Förutom forskningsrapporter tar vi fram andra typer av material som foldrar och broschyrer. I vissa fall har vi dem även i en tryckt version, det anges i så fall i beskrivningarna av de olika publikationerna. I listan till höger kan du läsa mer och ladda ned de foldrar och broschyrer som vi har tagit fram.

Mer information om alla våra forskningsprogram och projekt finns under knappen "Forskning" högst upp på sidan.