Den här konferensen är avslutad
23 september, Webbinarium

Digitalisering och efterfrågeflexibilitet

Att kunna nyttja efterfrågeflexibiliteten hos slutkunden är en av pusselbitarna som krävs för att kunna möta utmaningarna som uppstår i ett allt mer komplext elsystem. Det finns stora förväntningar på att en ökad digitalisering ska möjliggöra denna potential. Men vad är möjligt och vad säger forskningen inom området?

För att svara på frågan bjuder Energiforsks program, Elnätens digitalisering och IT-säkerhet, in till ett halvdagsseminarium där DNV presenterar resultat från en nyligen publicerad Energiforskrapport på ämnet digitalisering och flexibilitet. Det ena är en förutsättning för det andra, och båda behövs.

Webbinariet kommer ge dig ny kunskap om efterfrågeflexibilitet och vad som krävs för att realisera flexibilitetspotentialen hos slutkunden. Branschrepresentanter kommer även att dela sina erfarenheter från pågående projekt där lösningar har implementeras och testats i praktiken. En panelsamtal kommer att hållas där vi bland annat kommer att diskuterar frågorna:

  • Vilken grad och typ av digitalisering behövs?
  • Var finns flexibilitetspotentialen?
  • Är nödvändiga ramverk och processer på plats?
  • Hänger regleringen med?

Samtalet modereras av Ambra Sannino, DNV och de som deltar är:

  • Anders Granquist, DEFA
  • Harald Klomp, Vattenfall
  • Therése Karlsson, Energimarknadsinspektionen
  • Christopher Wiig, DNV
  • Susanne Ackeby, DNV