Den här konferensen är avslutad
16 maj, Hybridseminarium

Jordbävningar – Seismisk analys och design av byggnader vid kärntekniska anläggningar

Energiforsk Betongprogram Kärnkraft bjuder in till hybridseminarium om jordbävningar.

I Norden dimensioneras och analyseras konstruktioner i kontor, bostäder och många typer av anläggningar normalt inte för jordbävningar eftersom skalvens magnitud är förhållandevis låga i vår del av världen. För säkerhetsklassade byggnader vid kärntekniska anläggningar i både Sverige och Finland finns dock krav att de skall vara dimensionerande för jordbävningsbelastning.

Under detta seminarium belyser vi seismisk analys och design av byggnader vid kärntekniska anläggningar ur ett brett perspektiv utifrån rådande förhållanden i Sverige och Finland. Syftet är att bidra till ökad förståelse för frågeställningarna och att identifiera områden för fortsatt utvecklingsarbete. Seminariet avhandlar regelverk i Sverige och Finland, seismisk riskanalys (PSHA), skadepotential av nordiska jordbävningar, analys- och utvärderingsmetoder samt försöksverksamhet.