Den här konferensen är avslutad
19 januari, Digitalt

Klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten

Klimatförändringarna kommer att påverka dammsäkerheten och ställa krav på anpassningsåtgärder. I det här webbinariet presenteras aktuell kunskap om klimatrelaterade effekter som är relevant ur dammsäkerhetssynpunkt.

Välkommen till ett webbinarium inom Energiforsks dammsäkerhetsprogram där Claes-Olof Brandesten kommer att presentera sin rapport med namnet "Klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten". I projektet har aktuell och relevant information tillgängliggjorts genom en litteraturgenomgång och inledande analys, som kan bli underlag för strategiskt klimatanpassningsarbete för dammar och dammsäkerhet.

Ta del av rapporten här.