Inledning och huvudbudskap 9:00 – 9:30
09:00
Välkommen
Markus Wråke
CEO, Energiforsk
09:05
Klimatet förändras
Erik Kjellström
SMHI
09:20
Huvudbudskapet i korthet
Jenny Westerberg
Profu
Energisystemet påverkas av klimatförändringar 9:30 – 10:10
09:30
Konsekvenser för energisystemet som helhet, risk och sårbarhet
Thomas Unger
Profu
Lisa Göransson
Chalmers
Annamaria Sandgren
IVL Svenska Miljöinstitutet
10:00
Bensträckare
Så påverkas olika delar av energisystemet 10:10 – 11:20
10:10
Elnät
Peter Blomqvist
Profu
10:20
Vindkraft
Peter Blomqvist
Profu
10:30
Vattenkraft
Ebba Löfblad
Profu
10:45
Kärnkraft
Thomas Unger
Profu
10:55
Bioenergi
Julia Hansson
IVL Svenska miljöinstitutet
Sofie Hellsten
IVL Svenska Miljöinstitutet
11:05
Energianvändning, fjärrvärme och fjärrkyla
Annamaria Sandgren
IVL Svenska Miljöinstitutet
Johan Holm
Profu
Webbinariet rundas av 11:20 – 11:30
11:20
Slutsatser, åtgärder och fortsatt forskning
Stefan Montin
Programansvarig energisystem och marknad, Energiforsk
11:30
Slut