Den här konferensen är avslutad
5 november, Webbinarium

Solelens ekonomi och affärsmodeller

Det görs stora investeringar i solceller, och många förutspår att elmixen snart består av mellan 5 och 10 procent solel. Solcellerna blir allt billigare, vilket innebär nya affärsmodeller. I det här webbinariet fokuserar vi på affären solel.

Det här webbinariet fokuserar på solelens affär. Det är en fristående fortsättning på Solelens framtida roll i Sverige, som vi anordnade i samarbete med Energiföretagen i våras. Det som kommer att belysas och diskuteras under webbinariet är:

• Hur kostnaderna ser ut för solceller i Sverige idag?

• Vilka affärsmodeller främjar och driver utbyggnaden?

• Vilka aktörer som ingår i solelens affärsmodeller?

Representanter från branschen kommer att berätta om sina erfarenheter av olika affärsmodeller. Forskaren Ingrid Mignon på Chalmers presenterar sina forskningsresultat kring hållbara affärsmodeller.

Vi kommer också att gå igenom generella kostnadstrender i Sverige och globalt. Vi presenterar preliminära resultat från två Energiforskprojekt: Uppdaterade produktionskostnader för solcellsparker och villasystem samt projektet Kostnadsstruktur för typiska villaanläggningar 2020.

 

Inspelning av webbinariet