28 maj, Digitalt

Så kan AI skapa kundnytta för el- och värmeföretag

Kan skräddarsydd kundkommunikation med hjälp av AI skapa långsiktig framgång genom att öka kundernas engagemang och förtroende? Välkommen till ett frukostwebbinarium med Energiforsk Värmekluster där två experter, Marcus Landström, visionär inom generativ AI från Forefront och Johan Kensby, grundare av Utillifeed kommer att berätta hur generativ AI i kombination med smal AI kan skapa kostnadseffektiva lösningar för både företag och kunder.

Välkommen till ett frukostwebbinairum av Energiforsks Värmekluster där vi utforskar kraftfulla lösningar genom kombinationen av generativ AI och smal AI specifikt för energisektorn. Marcus Landström och Johan Kensby kommer i detta webbinarium att presentera en vision om hur AI-driven kundkommunikation kan se ut, exemplifierat med värme men precis lika applicerbart på el. 

Du bor i en villa från 70-talet och har en energianvändning på 105 kWh/m² och år. Jämfört med 21 andra villor från samma årtionde inom 1 km radie, är din användning per m² 18% högre än genomsnittet. Vi har identifierat att en oproportionerligt hög andel av din energianvändning sker mellan 7:00-8:00. Ditt förbrukningsmönster tyder på att detta sannolikt beror på varmvattenanvändning. Det är just denna tid på dygnet när miljöpåverkan från energianvändning i din stad är som störst. En effektiv åtgärd för att minska dina kostnader och klimatavtryck är därför att se över din varmvattenanvändning. Kanske ett snålspolande duschmunstycke eller att duscha under en annan tid på dygnet?

I visionen ovan har analys av data och fakta med smal AI kombinerats med den kommunikativa kraften från generativ AI för att skapa en skräddarsydd och unik kommunikation till en kund. Marcus Landström kommer även att berätta om generativ AI:s utveckling och dess nuvarande och framtida potential för att skapa innovativa lösningar och verktyg inom energibranschen.

Fakta

Generativ AI avser en typ av artificiell intelligens som kan skapa eller generera nytt innehåll som text, bilder, musik eller videor, baserat på de data och mönster den har lärt sig. Denna form av AI använder ofta avancerade maskininlärningsmodeller som generativa adversariella nätverk (GAN:s) eller transformermodeller för att producera resultat som kan vara innovativa eller efterlikna mänsklig kreativitet. Exempel på användningsområden inkluderar automatisk textgenerering, skapande av konstverk, musikkomposition och syntetisering av realistiska bilder eller ljud.

Begreppet "smal AI" refererar till en typ av artificiell intelligens som är designad för att utföra en specifik eller begränsad uppgift. Smal AI kan hantera problem och uppgifter som kräver mänsklig intelligens, men dess förmåga är begränsad till den specifika uppgiften den är programmerad för. Exempel på smal AI inkluderar röstassistenter som Siri eller Alexa, rekommendationssystem på streamingtjänster, eller bildigenkänningssystem. Smal AI saknar medvetande, förståelse eller den generella problemlösningsförmågan som människor har.

Pris och anmälan

Tid 

28 maj, 08:30–09:15

Plats 

Teams. En länk kommer att skickas ut dagen innan till alla anmälda.  

Kostnad

Kostnadsfritt för medlemmar i Värmeklustret, annars 500 kr (exkl moms). 

Anmälan

Anmäl dig här

Konferenser