Medlemskap

Också ditt företag kan bli medlem

Ett medlemskap ger dig möjlighet att delta i arbetsgrupper och att ta del av den senaste informationen samt tillgång till CIGRE:s rapportdatabas. Här kan du också bidra med din och ditt företags expertkunskap i ett internationellt forum.

Det finns olika typer av medlemskap i organisationen.

  • Kollektivt  medlemskap, för ett företag, organisation eller institution vid universitet eller högskola. Ladda ner mer information här till höger! 
  • Individuellt medlemskap exempelvis för ingenjörer, forskare, företagsledare. Ladda ner mer information här till höger! 
  • Studentmedlemskap. Ladda ner mer information här till höger! 

För mer information om medlemskap kontakta nationalkommitténs sekreterare