Medlemskap

Även du eller ditt företag kan bli medlem

Ett medlemskap ger dig möjlighet att delta i arbetsgrupper och studiekommittéer, ta del av de senaste nyheterna inom elkraft, få tillgång till CIGRE:s rapportdatabas och erhålla rabatterat deltagande på CIGRE:s konferens. Här kan du också bidra med din och ditt företags expertkunskap i ett internationellt forum.

Det finns olika typer av medlemskap i organisationen.

 • Kollektivt  medlemskap, för ett företag, organisation eller institution vid universitet eller högskola. Ladda ner mer information här till höger! 
 • Individuellt medlemskap exempelvis för ingenjörer, forskare, företagsledare. Ladda ner mer information här till höger! 
 • Studentmedlemskap. Ladda ner mer information här till höger! 

Vill du bli medlem eller få mer information om medlemskap, kontakta nationalkommitténs sekreterare

och ange

 • Efternamn 
 • Förnamn
 • Arbetsgivare
 • Titel
 • Besöksadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Födelseår