Situationen kring Westinghouse amerikanska byggen börjar klarna

Situationen kring Westinghouse amerikanska byggen börjar klarna

Westinghouse säljs till kanadensiska Brookfield. Bygget av Summer 2 och 3 i South Carolina avbryts. Bygget av Vogtle 3 och 4 i Georgia ser ut att fortsätta. NuGen i Storbritannien, som liksom Westinghouse är Toshiba-ägt, är på väg att säljas till Kepco. Det börjar klarna hur de olika aktörerna går vidare efter konkursen i Westinghouse.

Westinghouse befinner sig som vi tidigare rapporterat (länk till artikeln 2017-05-03) under rekonstruktion. Svårigheterna i samband med att byggena av de två reaktorerna vid Vogtle i Georgia och de två vid Summer i South Carolina blev så stora att bolaget tvingades ansöka om skydd under den amerikanska konkurslagstiftningen.

Ansökan om rekonstruktion lämnades in den 29:e mars 2017 och man fick då 18 månader på sig att visa att verksamheten kan drivas vidare. Men samtidigt löstes man från sina kontraktuella åtaganden gentemot beställarna av de fyra amerikanska reaktorerna.

Bygget av Summer har avbrutits

Bygget av de två reaktorerna vid Summer i South Carolina fortsatte ytterligare en tid efter den 29:e mars, men den 31 juli meddelade South Carolina Electric and Gas (SCE&G), majoritetsägare i de nya reaktorerna, att bygget av de två blocken avbryts. Beslutet fattades efter en analys tillsammans med minoritetsägaren Santee Cooper där man landade i att reaktorerna skulle bli fyra år försenade gentemot vad Westinghouse tidigare angett och att kostnaden skulle komma att landa runt 75 % högre än man tänkt sig. Det ansågs inte försvarbart.

När beslutet att bygga Summer fattades 2008 hade inte den billiga fossila gasen slagit igenom ännu och lönsamheten i att bygga nya reaktorer såg bra ut. Sedan dess har prognosen för elefterfrågan i South Carolina justerats ned. Den politiska pressen på de amerikanska kraftbolagen att bygga utsläppsfri produktion har också minskat i den rådande politiska miljön. Drivkrafterna för att bygga kärnkraft är därmed betydligt svagare idag än för tio år sedan.

SCE&G kommer att ersätta den planerade kärnkraftkapaciteten med eldning av fossil gas och till viss del med storskalig solel. Gaskraftverket planeras få en effekt om 540 MW och det talas om 100 MW solel. Även när solen skiner blir produktionen alltså betydligt lägre än de 1200 MW vardera som de två reaktorerna skulle ha producerat.

Vogtle ser ut att färdigställas

Bygget av Vogtle 3 och 4 kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Byggnationerna vid kraftverket har pågått oavbrutet under hela 2017. Nu återstår ett beslut i delstatskongressen innan bygget helt och hållet har klartecken att slutföras.

På de delar av den amerikanska elmarknaden som är reglerade har de så kallade Public Service Commissions en viktig roll. Kraftbolagen måste där förankra tunga beslut som påverkar hur mycket avgifter som tas ut av elkunderna.

Georgia Power lämnade under hösten ett förslag till Georgia Public Service Commission med en ny budget och tidplan för att färdigställa de Vogtle 3 och 4. Kommissionen röstade i slutet av december enhälligt för att låta bygget fortsätta enligt den plan som presenterats. Omröstningen föregicks av en flera månader lång utredning inriktad på att undersöka vilket beslut som skulle vara i elkundernas intresse.

Toshiba som äger Westinghouse har i enlighet med kontraktet för Vogtle skjutit till moderbolagsgarantier till beställarna om 3,68 miljarder dollar. På samma sätt har Toshiba även betalat drygt två miljarder dollar till Summers ägare. Den återstående kostnaden för att slutföra Vogtle beräknas bli 7,3 miljarder dollar. Den totala kostnaden för de två reaktorerna pekar nu mot 23 miljarder dollar. Tidplanen anger att Vogtle 3 tas i kommersiell drift i november 2021 och Vogtle 4 ett år senare.

Beslutet i kommissionen är villkorat av att Georgias delstatskongress godkänner en skatterabatt om 800 miljoner dollar.

Westinghouse säljs till Brookfield

I början av januari blev det klart att Brookfield köper hela Westinghouse av Toshiba för 4,6 miljarder dollar. Affären som kräver ett godkännande från konkursdomstolen är tänkt att slutföras under tredje kvartalet 2018.

Brookfield är ett kanadensiskt investeringsbolag med tillgångar värda runt 250 miljarder dollar. Framförallt har man tillgångar i fastigheter, energi och infrastruktur.  Man äger 10 GW installerad effekt i olika förnybara energislag. Man driver vind- och vattenkraft i Nord- och Sydamerika och har även vindkraft, bland annat på Irland. Dessutom är Brookfield delägare i de två reaktorerna i Comanche Peak i Texas. Brookfield bildades ursprungligen, 1899, för att bygga ut el- och transportinfrastruktur i Brasilien.

Aziz Dag som leder Westinghouse svenska verksamhet berättar att Westinghouse hela verksamhet ingår i köpet, även den svenska. ”Vi är glada att vi har kommit vidare i processen och att vi nu har en köpare. För oss i Sverige betyder det att vi nu kan fokusera på framtiden” säger Aziz Dag. Aziz fortsätter; ”Vi vet fortfarande väldigt lite om Brookfield. Men det vi kan säga är att det verkar vara en bra och stark ägare för Westinghouse som helhet. Brookfield investerar mer långsiktigt än liknande kapitalförvaltningsbolag. Att de sedan har gjort flertalet investeringar inom energiområdet, däribland ett kärnkraftverk i USA, gör att det känns extra bra.”

Dominion tar över Summers ägare

Scana som är moderbolag för summerprojektets huvudägare South Carolina Electric and Gas går samman med kraftbolaget Dominion. Det sammanslagna bolaget får en produktionskapacitet om 31400 MW installerad effekt. I praktiken blir Scana och därmed SCE&G ett dotterbolag till Dominion.

Kepco köper Toshibas projekt Moorside i England

Utöver försäljningen av Westinghouse vill Toshiba även göra sig av med NuGen som har till uppdrag att bygga kärnkraft vid Moorside i nordvästra England. Tanken var att NuGen skulle ha byggt tre AP1000 vid Moorside, vilket alltså inte kommer att bli av.

I början av december blev det klart att Toshiba går vidare med Kepco som tänkt köpare. Parterna räknar med att slutföra affären i början av 2018. Även kinesiska China General Nuclear Power Company (CGN) var intresserade av att köpa. CGN är redan minoritetsägare i de två EPR-blocken som uppförs vid Hinkley Point och avser också att bygga sin reaktor Hualong 1 vid Bradwell i Essex. Kepco å sin sida har lång erfarenhet av att bygga reaktorer på sin hemmamarknad. Bolagets hittills enda exportaffär är bygget av de fyra APR 1400 i Barakah i Förenade Arabemiraten.

Kepcos reaktor APR 1400 har inte påbörjat den så kallade GDA-processen för ett brittiskt typgodkännande. Typgodkännandet behöver bli färdigt innan reaktorn kan byggas i Storbritannien.

AP1000 till Indien

Diskussionerna om att bygga sex AP1000 i sydöstra Indien har återupptagits. Projektet lanserades när president Obama och premiärminister Modi träffades. Efter svårigheterna vid de amerikanska AP1000-byggena har det dock varit högst oklart om det indiska bygget skulle bli av. Helt centralt i de fortsatta diskussionerna blir att hitta en lösning som minskar riskerna för kostnadsökningar under byggtiden.