Projekt

Vätgaslagring – kunskapsöversikt och teknikanalys

Uppdaterad 2024-04-03 Publicerad 2022-11-04

Målet med det här projektet är att stärka kunskapen och kompetensen om olika tekniker och system för lagring av vätgas i Sverige.

Vätgaslagring är avgörande för utveckla svensk vätgasinfrastruktur. Vätgas kan användas som ett flexibelt energilager under både långa och korta perioder, bland annat för att balansera förnybar elproduktion och som fordonsdrift. Men den svenska kunskapen och kompetensen behöver stärkas. 

Följande arbetspaket ingår i projektet:

  1. Sammanställning och syntetisering av tillgänglig kunskap för olika lagringstekniker och utvärdering av vilka lagringstekniker som kan vara lämpliga för olika tillämpningar och användningsområden. 

  2. Analysering och utvärdering av systemverkningsgrad, - kostnader, - och nyttor för olika tekniker och system för vätgaslagring för olika användare inom industri,- energi,- och transportsektorn. 

  3. Analysering av regelverk, standarder och tillståndsprocesser kopplade till olika vätgaslagringsalternativ. Hur behöver de utvecklas för att underlätta tillkomsten av större vätgaslager? Hur skiljer sig centraliserad och decentraliserad lagring åt vad gäller miljökonsekvenser och tillståndsprocesser? Vilka säkerhetsfaktorer styr vätgaslagring?

  4. Dialog med aktörer som ser en roll för vätgaslager i sin verksamhet. Målet är att identifiera kunskapsluckor och forskningsfrågor relaterade till vätgaslagring som behöver utforskas vidare framåt. 

Om projektet

Projektledare
Patrick Saade
Tid

mars 2022 - oktober 2024