Den här konferensen är avslutad
19 maj, Webbinarium

Allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar

Lisa Carlsson presenterar Energiforskrapport 2021:833 Allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar.

Med allmänhetens säkerhet menas skydd av liv och hälsa för människor som vistas i närheten av vattenkraftanläggningar och anslutande vattenvägar vid normal drift av anläggningen. 

Det här projekt har mynnat ut i en riskbedömningsblankett som dammägare kan använda för att dels identifiera och bedöma risker och faror avseende allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar, dels välja och prioritera säkerhetsåtgärder. Förhoppningen är att riskbedömningsblanketten ska utgöra ett första steg mot en branschgemensam metodik för hur arbetet med allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar bör bedrivas.

Projektet har genomförts av Sweco med Lisa Carlsson som projektledare. I projektgruppen har även Maja Coghlan och Ingvill Storøy deltagit.

Läs rapporten här