Karta över pågående vätgasprojekt i Sverige

Karta över pågående vätgasprojekt i Sverige

På konferensen anordnades en workshop med syfte att kartlägga alla pågående vätgasprojekt i Sverige. Den insamlade informationen delades av deltagarna på konferensen. Alla projekt lokaliseras efter städer, därför framgår inte den exakta platsen för projekten utan istället den stad som ligger närmast projektplatsen. Kartan kommer att uppdateras i takt med att mer data inkommer.

Klicka här för att komma till kartan

Uppgifterna om tankstationerna för vätgas är från början av 2023. För uppdatering eller komplettering av kartan, välkommen att dela din information här.

Kartan används i publikt utbildningssyfte.