Mål och vision

Mål och vision

Målet med Betongtekniskt program kärnkraft är att säkerställa att betongkonstruktionernas funktion samt att det finns kompetens hos kraftverk, myndigheter och konsulter som kan hantera konstruktionerna under kraftverkens livstid.