Projekt

Omvärldsbevakning och internationella samarbeten

Vilka globala vätgasaktörer borde Sverige samarbeta med? Vad är på gång gällande komponenter, system och användningsområden? Inom vilka områden ligger Sverige i framkant? Projektgruppen för omvärldsbevakningen håller programmets deltagare uppdaterade om omvärldens vätgasutveckling.

Inom programmet bedrivs en internationell och nationell omvärldsbevakning i syfte att ge en uppdaterad bild kring hur marknaden och tekniken utvecklas. Utöver att bevaka det som sker, kartläggs potentiella samarbeten för att driva utvecklingen framåt. Projektgruppen arbetar genom att kontinuerligt bevaka nyheter med öronmärkta nyckelord, genomföra litteraturstudier och intervjuer med aktörer i andra länder. 

 

Om projektet

Tid

januari 2022 - december 2026