31 maj
13:00
Inledning och presentation
Julia Kuylenstierna
Områdesansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk
13:05
Den smarta fastighetens roll i ett flexibelt energisystem
Henrik Johansson
Danfoss Leanhet
13:35
Digitalisering och datadriven optimering - så kan data man öka lönsamheten i fjärrvärmen
Gunnar Forsberg
Ngenic
14:05
On the use of artificial intelligence for smart district heating networks
Dr, Stavrous Vouros
MDU
14:35
Paus
14:45
Det datadrivna energibolaget - Riv systemgränser & Optimera hela värdekedjan
Johan Kensby
Utilifeed
15:15
Effekt- och värmestyrning - integrerade fastigheter optimerar energisystemet
Martin Brolin
Stockholm Exergi
15:45
Sammanfattande diskussion
16:00
Slut

Pris och anmälan

När

31 maj kl. 13.00-16.00

Var

Digitalt

Kostnad

Det här webbinariet är gratis för medlemmar i värmeklustret. För icke-medlemmar är kostnaden 2000 kr ex. moms. 

Webbinariet är inte återbetalningsbart. 

Sista anmälningsdag

Den sista anmälningsdagen är 30 maj 

Anmälan

Anmälan har nu stängt

Ladda ner