Den här konferensen är avslutad
1 juni, Webbinarium

Långsiktiga investeringar och handel på framtidens elmarknad

Den förväntade stora ökningen av den svenska elanvändningen och övergången till ett elproduktionssystem med hög andel vindkraft genererar en rad frågeställningar. I rapporten Långsiktiga investeringar och handel på framtidens elmarknad presenterar Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm, ett urval av frågeställningarna och diskuterar dem tillsammans med en kunnig expertpanel och riksdagspolitiker.

Inspelningen av webbinariet hittar du här (YouTube)

En av de frågor som diskuteras i rapporten är om dagens ”design” av elmarknaden är ändamålsenlig även i framtiden. Slutsatsen är att vissa justeringar är nödvändiga, men att huvuddragen i dagens marknadsdesign sannolikt kan bibehållas.

En annan fråga som behandlas rör det framtida elproduktionssystemets leveranssäkerhet. Här är rapportens slutsats att både teknisk utveckling och initiativ av elmarknadens aktörer kan minska risken för bristande leveranssäkerhet, men att utmaningarna växer i takt med att efterfrågan på el och andelen vindkraft ökar. För att säkerställa leveranssäkerheten i kritiska lägen föreslås att dagens effektreserv utökas. Vidare pekar rapporten på möjligheten att införa en frivillig effektmarknad som alternativ till statligt reglerade kapacitetsmekanismer.

En tredje fråga rör risken för att ”kannibalisering” ska underminera vindkraftens lönsamhet. Slutsatsen att denna risk är reell, vilket kan påverka viljan att investera i vindkraft. Det i sin tur kan påverka de långsiktiga förutsättningarna för utbyggnaden av det svenska elproduktionssystemet. Utmaningen kan delvis mötas genom utbyggnad av lager för till exempel el och vätgas.

Paneldiskussion med experter och politiker

Vid webbinariet presenteras rapporten av Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm, som har skrivit rapporten tillsammans med en panel av elmarknadsexperter inom energibranschen och forskarvärlden. Därefter kommenteras och diskuteras frågeställningarna av ett antal experter från företag och politiker.

Diskussionerna modereras av Bo Diczfalusy, Bodiz Consulting.

Du hittar den publicerade rapporten här

Rapporten ingår i Energiforsks projekt FemD som syftar till att visa hur elmarknaden kan utformas för att bäst bemöta nya krav och förändrade villkor.