Den här konferensen är avslutad
15 december, Slutkonferens

NEPP: Energisystemet i omvandling

Nu tar NEPP pulsen på förändringen av det svenska energisystemet, hur fort det går och vad som ligger runt hörnet.

Projektet North European Energy Perspectives, NEPP, har under snart 25 år samlat Sveriges energibolag, basindustrier, branschorganisationer och energisystemforskare. Projektets analyser och resultat har haft stor betydelse för den svenska energipolitiken och för beslut i företag och myndigheter.

Med en inledning av Robert Andrén, NEPPs ordförande och Energimyndighetens generaldirektör, och under guidning av Markus Wråke, Energiforsk, och Ebba Löfblad, Profu,sammanfattar vi nu den senaste fyraårsetappen.

Forskare och inbjudna gäster kommer belysa frågor som

  • Vad är nytt i den svenska och internationella energi- och klimatpolitiken?
  • Vad ska man tro om förutsägelserna om kraftigt ökad elanvändning, har vi inte hört det förut och vad skiljer sig nu?
  • Hur stora är egentligen problemen i elsystemet, vem ska hantera dessa, och hur?
  • Hur resonerar de som investerar i energisystemet och behövs det någon som tar ansvar för helheten?
  • Kan kraftvärmen få en ny storhetstid eller kommer den sakta tyna bort?
  • Är diskussionen om förestående transformering av energilandskapet, med nya aktörer, mer än bara prat?

Om konferensen

Jenny Gode om det som är bra med NEPP!
Catarina Nauclér om att bidra till dialogen!
Robert Andrén om varför du ska anmäla dig!

Ladda ner programblad här! 

Mer om NEPP här.