Den här konferensen är avslutad
3 februari, Webbinarium

Slutkonferens FutureHeat – nya resultat från fjärrvärmeforskningen

Det är dags att summera de tre senaste årens fjärrvärmeforskning inom FutureHeat – fjärrvärmebranschens gemensamma forskning- och utvecklingsprogram. Forskningsprogrammet hittar nya möjligheter för fjärrvärmeföretagen i en marknad med ambitiösa miljö- och klimatmål, ökad konkurrens och åldrande system.

FutureHeat initierar och driver forsknings- och utvecklingsprojekt för att fjärrvärmeföretag ska vara framgångsrika och kunna fortsätta bidra till en positiv omställning av energisystemet.

Projekten i den här programperioden har både fokuserat på hur dagens system kan förvaltas och underhållas på ett bra sätt och hur framtida lösningar för fjärrvärmen kan formas. Under slutkonferensen får du bland annat höra om hur servisledningar kan dimensioneras på ett mer effektivt sätt och hur servrar i datahallar kan designas för att öka användningen av spillvärme. Andra aktuella ämnen är nya rekommendationer för att undvika problem vid svetsning och hur branschen kan samarbeta kring digital innovation.Men vi ska också blicka framåt mot nästa programperiod och berätta om kommande utlysning av nya forskningsmedel.

Programmet hittar du överst på sidan.

Block 1 modereras av Holger Feurstein

Block 2 modereras av Anders Moritz, tekniska verken i Linköping

Block 3 och 4 modereras av Magnus Ohlsson, Öresundkraft

Läs mer om projekten i FutureHeat.