Åtgärder

Åtgärder för ålens bevarande

Vattenkraftföretagen fortsätter satsningen på åtgärder för ålens bevarande. 2017 består åtgärderna av utsättning av ålyngel på västkusten samt flytt och nedtransport av utvandringsfärdig ål i fyra vattendrag: Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström.

Sommaren 2016 sattes 420 000 ålyngel ut i Västerhavet. Flytt och nedtransport av utvandringsfärdig ål genomfördes under 2016 i fyra vattendrag: Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström. Nästan 16 000 ålar transporterades förbi kraftverken.

Motsvarande åtgärder gjordes 2015. Då sattes 333 000 ålyngel ut i Västerhavet. Drygt 16 000 ålar transporterades förbi kraftverken i Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström.

Under programperioden 2011 - 2014 flyttades nästan 47 000 lekvandrande ålar förbi kraftverken i Göta älv, Lagan, Motala ström och Mörrumsån. I Göta älv, Lagan och Motala ström anlitades yrkesfiskare. I Mörrumsån användes en fast anordning med uppsamling. Cirka 1,6 miljoner importerade ålyngel sattes ut i Västerhavet. Uppskattningsvis kommer den åtgärden resultera i ca 320 000 blankålar, efter en uppväxttid på ca 15 år.

Krafttag ål har pågått sedan 2011. Åtgärderna bekostas av Vattenfall Vattenkraft, Uniper, Fortum, Statkraft Sverige, Tekniska Verken i Linköping och Holmen Energi.