Åtgärder

Åtgärder för ålens bevarande

Vattenkraftföretagen fortsätter satsningen på åtgärder för ålens bevarande. Åtgärderna består av fångst och transport av utvandringsfärdig ål i fyra vattendrag: Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström och utsättning av ålyngel.

Inom årets program sätts ca 185 000 karantäniserade ålyngel ut i Västerhavet. Programmet innefattar även flytt och nedtransport av utvandringsfärdig ål i fyra vattendrag: Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström. Målet är att 15 000 ålar transporterades förbi kraftverken.