Åtgärder

Åtgärder för ålens bevarande

Vattenkraftföretagen fortsätter satsningen på åtgärder för ålens bevarande. 2021 består åtgärderna av flytt och nedtransport av utvandringsfärdig ål i fyra vattendrag: Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström.

En minskad budget jämfört med tidigare år medför att ingen utsättning av karantäniserade ålyngel kommer att genomföras inom ramen för programmet under 2021.

Sommaren 2020 sattes cirka 186 000 ålyngel ut i Västerhavet. Under samma år genomfördes också flytt och nedtransport av utvandringsfärdig ål i fyra vattendrag: Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström. Nästan 14 400 ålar transporterades förbi kraftverken.