Den här konferensen är avslutad
5 juli, Almedalen

Gas i Sverige – efterfrågan idag och imorgon?

Vad ligger bakom Sveriges mix av energislag? Och hur kommer det att se ut imorgon – och varför? Energiforsk och Swedegas Almedalsseminarium blir en spaning kring dagens och framtidens drivkrafter, behov och möjligheter – där gasen är en potentiell energisystemtjänst.

De faktorer som ligger bakom ett lands val av energikällor är många: historia, geopolitik, säkerhetsläge, basindustri, infrastruktur, naturresurser och så vidare. Hur ser den svenska situationen ut? Och vad kommer vara avgörande för den framtida energimixen? Hur kan gasen som en energisystemtjänst bidra till en mer förnybar energimix? Vilka samhällsmål kommer vi behöva svara upp mot, och på vilket sätt kan energislagen bäst nyttjas för att nå dessa mål?

Representanter från näringsliv, politik och forskning spanar på energislagens, och särskilt gasens, framtid och siar om den svenska utvecklingen. Seminariet  hålls på Hästgatan 2, granne med Donners Brunn. En av de bästa platserna i Almedalen!

Medverkande:

  • Tina Helin, vd E.ON Gas
  • Anders Egelrud, vd Fortum Värme
  • Martin Ragnar, Energiforsk
  • Rickard Nordin, ledamot i energikommissionen (C)
  • Lars Lind, vd Perstorp BioProducts AB

Moderator: Johan Zettergren, vd Swedegas