Den här konferensen är avslutad
27 januari, Stockholm

Seminarium om fjärde generationens fjärrvärmeteknik

Välkommen till ett seminarium om fjärde generationens fjärrvärmeteknik, ett seminarium för dig som vill få en överblick av det aktuella kunskapsläget för fjärde generationens fjärrvärme, 4GDH. Presentationerna kommer innefatta nya tekniklösningar som förväntas tas i bruk under de kommande 40 åren med framtemperaturer mellan 10 och 70 grader.

Dagen innehåller presentationer från en forskargrupp med fem fjärrvärmeforskare; Sven Werner, Kristina Lygnerud, Kerstin Sernhed, Per-Olof Kallioniemi och Helge Averfalk. Presentationerna kommer bland annat att behandla huvudmotiven för 4GDH, europeisk fjärrvärmeforskning just nu, ekonomi för 4GDH, risk för legionella, affärsmodeller, övervakning och utvärdering av LTDH-demonstrationsprojekt (COOL DH) samt hinder och utmaningar. Efter presentationerna finns utrymme för frågor och diskussioner.

 

Seminariet hålls på svenska.