Den här konferensen är avslutad
23 oktober, Stockholm

Termiska energilager – nya resultat

Välkommen till vår konferens om termiska energilager! Här redovisar vi nyheter och resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt och du kommer att få ta del av spännande erfarenheter från några unika anläggningar i Sverige.

Termiska lager kommer att få en allt större roll och behovet av att utveckla kostnadseffektiva lager som kan bidra med olika nyttor i energisystemet är stort. I forskningsprogrammet Termiska energilager tar vi fram ny kunskap om nästa generations lager för värme och kyla. Det handlar framför allt om teknik, ekonomi och systemdesign; geoenergi och om bidrag till pilotprojekt. 

Resultat och delresultat inom alla de här områdena kommer att presenteras dpå konferensen. Även erfarenheter från unika svenska termiska lager kommer att redovisas samtidigt som det finns gott om utrymme för nätverkande med kunniga forskare, branschkollegor och teknikleverantörer.

Energiforsks värmekluster
Vi drar också igång temaområdet Termiska energilager inom Energiforsks värmekluster. Värmeklustret arbetar för att öka innovationskraften så att forskningsresultat snabbare når marknaden.

Läs mer om forskningsprogrammet Termiska energilager och om Energiforsks värmekluster.