Projekt

TK 123 Förvaltning av kraftsystem

Kommittén är ny och ambitionen i gruppen är att ta fram metoder och vägledningar för strukturerad och avstämd förvaltning för tillgångar (assets) i elkraftsystemet. Arbetet med tillgångsförvaltning har fått stort intresse, främst i länder med åldrande elnät. Det finns två arbetsgrupper under den internationella spegelkommittén; 1) WG 1: Terminology 2) WG 2: Use Cases of Managing Assets. Tilltänkta fokusområden som "Risk assessment" och "Health evaluation" kan komma att omfattas av kommitténs arbete.

Om projektet

Projektledare
Selma Granlund, Vattenfall Eldistribution AB