Styrande dokument

Styrande dokument

Vi hanterar inkomna ansökningar kontinuerligt. För att tydliggöra och göra arbetet enhetligt har vi tagit fram några styrande dokument som beskriver hur processerna kring ansökning, granskning och beslut ser ut.

Ladda ner filerna till höger.