17 - 21 oktober, KTH/Stockholm

Svenskt vattenkraftscentrums forskarskola 2022

I höst är det dags igen för Svenskt vattenkraftscentrum att anordna sin årliga Forskarskola. Säkra din plats redan nu om du vill ta del av den senaste forskningen och bekanta dig med nya områden inom vattenkraften!

Första kursen äger rum den 17-19 oktober under ledning av Fredrik Johansson från institutionen för bygg- och anläggningsteknik på KTH. Kursen heter Introduction to rock foundations for dams. 

19-21 oktober hålls kursen Introduction to fluid dynamics in water turbines av Saeed Salehi från Chalmers och institutionen för mekanik och sjöfartsvetenskap, flödesdynamik.

 

Pris och anmälan

Kostnad

Kostnadsfri för doktorander och företag inom SVC. För övriga deltagare: 5000 kr

Plats

Båda kurserna äger rum på KTH i Stockholm. 

 

Anmälan

Anmäl dig till: Michel.Cervantes@ltu.se

 

 

 

Konferenser