Rapport

Förnybar energi för produktion av vätgas som drivmedel

Förstudien är framtagen av Wind Sweden i Falkenberg tillsammans med Nilsson Energy, Falkenberg Energi, String och EnBW. Målet är att den ska kunna användas som underlag och hjälpmedel för att ta fram en mer detaljerad plan för hur en vätgastankstation bäst skall försörjas med el från förnybar elproduktion och hur vätgasen ska lagras samt distribueras.

Förstudien innehåller förslag på lokalisering av vätgastankstationen samt hur produktionen av förnybar energi kan ske. De föreslagna lokaliseringarna är strategiskt placerade i förhållande till övriga planerade vätgastankstationer i Sverige och kommer att ge Hallandsregionen och Falkenbergs kommun en plats på kartan över tankstationer för klimatvänlig och grön vätgas.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:887

Författare

Stina Brask Bilén, Jens Melin, Fabian Olsson