Rapport

Deformationer och portryck i en experimentell fyllningsdamm

Genom den experimentella fyllningsdammen i Älvkarleby, som har inbyggda sensorkablar och konstgjorda defekter, har möjligheterna att lokalisera olika defekter kunnat undersökas. Här har forskarna följt hur en fyllningsdamms egenskaper utvecklas efter att den har färdigställts. Syftet har varit att studera deformationer och portryck vid dämning och under fortsatt drift.

Resultaten fram till hösten 2020 visar både fördelar och utmaningar med att verifiera designparametrar och prognostisera en fyllningsdamms funktion. Resultaten visar också att instrumenteringen med portrycksgivare i tätkärna och filter ger värdefull information om dammens respons vid dämningsupptagning och under kontinuerlig drift.

Nyheter

Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Ny studie visar: Så tillförlitliga är mikronäten

”Det som gör den här studien unik är vi genomförde fallstudien på ett verkligt mikronät och metoden går att använda redan idag”, säger Ying He som utvecklat en ny metod för att utvärdera tillförlitligheten på mikronät.

4 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:772

Författare

Christian Bernstone, Johan Lagerlund, Jasmina Toromanovic, Christopher Juhlin