Rapport

Deformationer och portryck i en experimentell fyllningsdamm

Genom den experimentella fyllningsdammen i Älvkarleby, som har inbyggda sensorkablar och konstgjorda defekter, har möjligheterna att lokalisera olika defekter kunnat undersökas. Här har forskarna följt hur en fyllningsdamms egenskaper utvecklas efter att den har färdigställts. Syftet har varit att studera deformationer och portryck vid dämning och under fortsatt drift.

Resultaten fram till hösten 2020 visar både fördelar och utmaningar med att verifiera designparametrar och prognostisera en fyllningsdamms funktion. Resultaten visar också att instrumenteringen med portrycksgivare i tätkärna och filter ger värdefull information om dammens respons vid dämningsupptagning och under kontinuerlig drift.

Nyheter

Deformationer och portryck i experimentell fyllningsdamm

Vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby har utvecklingen av deformationer och portryck vid dämningsupptagning och under drift med magasinet vid dämningsgräns undersökts.

5 jul 2021 - Vattenkraft


Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem och att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter är branscher som gynnas mest.

23 jun 2021 - Energisystem


Energisektorns väg mot nollutsläpp

International Energy Agency's roadmap för energisektorns väg mot nollutsläpp, sprids över världen. Igår presenterade Timur Gül från IEA rapportens viktigaste resultat för 350 deltagare under ett webbinarium i Energiforsks regi.

22 jun 2021


Hur ska svåra situationer hanteras i reglerade vattendrag?

Med avstamp i en metodhandbok för vattenhantering har sju dammägare i Ångermanälven testat metodens arbetssätt och nått goda resultat.

21 jun 2021 - Vattenkraft


Vårt värmekluster fortsätter

Nu samlar vi ännu fler som vill vara en del i utvecklingen av fjärrvärme- och kylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn – alla kan vara med!

14 jun 2021 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:772

Författare

Christian Bernstone, Johan Lagerlund, Jasmina Toromanovic, Christopher Juhlin