Rapport

Deformationer och portryck i en experimentell fyllningsdamm

Genom den experimentella fyllningsdammen i Älvkarleby, som har inbyggda sensorkablar och konstgjorda defekter, har möjligheterna att lokalisera olika defekter kunnat undersökas. Här har forskarna följt hur en fyllningsdamms egenskaper utvecklas efter att den har färdigställts. Syftet har varit att studera deformationer och portryck vid dämning och under fortsatt drift.

Resultaten fram till hösten 2020 visar både fördelar och utmaningar med att verifiera designparametrar och prognostisera en fyllningsdamms funktion. Resultaten visar också att instrumenteringen med portrycksgivare i tätkärna och filter ger värdefull information om dammens respons vid dämningsupptagning och under kontinuerlig drift.

Nyheter

Marknad för stödtjänster i Skåne

En ny rapport skissar ramarna för hur utvecklingen av energimixen kan se ut i Skåne. "Vi hoppas att resultaten bidrar till att nödvändiga stödtjänster införs snarast" säger Ola Solér, projektansvarig på Region Skåne.

30 nov 2021


Podcasts x2 om vägen till ett koldioxidfritt samhälle

Förutom att poddarna CCS Panelen och EnergiStrategiPodden fokuserar på våra viktigaste klimatutmaningar och strategier inom energibranschen, har de även intervjuat vår vd Markus Wråke hur vi kan nå ett koldioxidfritt samhälle i Norden 2030.

22 nov 2021


Optimering av solcellsparker i nytt forskningsprojekt

Intresset för solcellsparker ökar kraftigt i Sverige. I ett forskningsprojekt med stöd från Åforsk, undersöker vi hur solcellsparker kan utformas och planeras med hänsyn till lokala väderförhållanden i kombination med prissignaler från elmarknaden.

17 nov 2021


Integrationskostnader från sol och vind

När vi ska integrera mera vind och sol i energisystemet uppstår integrationskostnader. Hur stora är kostnaderna, vad består de av och hur kan de bäst beräknas? Med utgångspunkt i en ny rapport av Lennart Söder diskuterades frågorna under ett webbinarium under torsdagen.

15 nov 2021


Nordens svar på klimatfrågan på COP26

Under FN:s stora klimatkonferens COP26 som hålls i Glasgow just nu kommer resultat från aktuella modelleringar som visar hur Nordens energisystem ska uppfylla Parisavtalet att presenteras.

4 nov 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:772

Författare

Christian Bernstone, Johan Lagerlund, Jasmina Toromanovic, Christopher Juhlin