Rapport

Vattenhantering i reglerade älvar vid svåra situationer

Uppdaterad 2024-02-05 Publicerad 2019-10-08

Här beskrivs juridiska och tekniska förutsättningar för hur dammägare kan samverka för att minska negativa konsekvenser av vattenhantering.

Rapporten presenterar också en metod som stöder dammägarens förberedelser för en operativ samordning av vattenhantering vid svåra situationer, det vill säga där tillrinnande vatten inte kan avbördas, när det är fara för dammhaveri eller under extrema flöden.

Rapporten ger en översikt av relevanta författningar och en fallstudie som systematiskt går igenom vilket ansvar och vilka handlingsmöjligheter dammägare och myndigheter har i olika svåra situationer. Vidare har tre scenarier med svåra situationer utvecklats och analyserats vid en workshop med representanter för en rad dammägare, räddningstjänster och myndigheter.

Nyheter

Vilken typ av solceller vill vi leva med?

Marieke Rynoson, forskar om solceller på doktorandprogrammet i energisystem på Högskolan i Dalarna. Ingenjörer glömmer ibland bort att se på solceller ur ett socialt perspektiv, menar Marieke Rynoson. – Jag vill fokusera på social hållbarhet för att ge branschen insikter om vad vi faktiskt vill leva med!

11 apr 2024


Beslutsstöd för återvinning av slaggrus fungerar, men behöver uppdateras

För att underlätta bedömningen av potentiella miljö- och hälsorisker med återvinning av slaggrus, finns ett beslutstöd sedan 2019. I det här projektet har forskarna undersökt hur beslutsstödet fungerar i praktiken.

8 apr 2024


Exploring vibrations in power plants with Professor Rainer Nordmann

Energiforsk and Professor Rainer Nordmann have arranged a one-day-lecture tour of Sweden and Finland on turbogenerator vibrations.

4 apr 2024 - Kärnkraft


Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering.

3 apr 2024 - Energisystem


Anmälan till CIGRE Biennial Session 2024 är öppen: "Unikt tillfälle att forma framtidens kraftsystem"

Det går nu att anmäla sig till CIGRE Biennial Session som arrangeras 25–30 augusti i Paris; världens största evenemang för kraftsystem. Konferensen erbjuder bland annat möjligheter att delta i gruppdiskussionsmöten och workshops, nätverka med branschkollegor och ta del av den tekniska utställningens innovationer, produkter och tjänster.

20 mar 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2019:613

Författare

Magnus Morin och Johan Jenvald