Rapport

Verktygslåda för prosumtion inom fjärrvärme

Här beskrivs de standardiserade erbjudanden som finns för småskalig leverans av värme till svenska fjärrvärmenät. Rapporten ger fjärrvärmeföretag verktyg för att själva utforma standardiserade erbjudanden om småskalig leverans och prosumtion.

Att kunna ta tillvara på överskottsvärme som annars går till spillo är en av de viktigaste aspekterna i ett fjärrvärmesystem. I många fjärrvärmenät pågår samarbeten mellan industriella aktörer och lokala fjärrvärmeföretag. Många stora värmekällor är redan anslutna till fjärrvärmenät men det finns även mindre värmekällor som kan utnyttjas. I omställningen till ett förnybart energisystem måste alla former av energi tas om hand effektivt och för att kunna ta till vara på överskottsvärme från en mångfald olika mindre leverantörer och prosumenter krävs det enkla och standardiserade processer för hur anslutningen ska gå till.

Förutom de befintliga standardiserade erbjudanden, har den ekonomiska potentialen för två olika typer av prosumenter, en datahall och en livsmedelsbutik, i sex typiska fjärrvärmenät beräknats genom simuleringar.

Nyheter

Teknisk innovation kräver ökad samverkan i kristider

I tider av ekonomisk lågkonjunktur och pågående global pandemi är satsningar på innovation och samarbeten extra viktiga. Topprepresentanter från Energimyndigheten, Breakthrough Energy, Hitachi ABB Powergrids, International Energy Agency och Stockholm Exergi diskuterade igår, under ledning av Markus Wråke på Energiforsk, hur vi utnyttjar morgondagens möjligheter och räddar dagens jobb.

18 sep 2020


Enklare att utnyttja små värmekällor

Nu finns det verktyg som ger energiföretag möjlighet att utforma standardiserade erbjudanden om småskalig leverans och prosumtion av värme.

2 sep 2020


Landbaserad vindkraft viktig kugge i energiomställningen

Vindkraftparken Uljabuouda i Arjeplogs kommun är unik. Det är den första moderna vindkraftpark som har byggts i ett så extremt klimat som kalfjället erbjuder. Nu utvecklas parken till ett viktigt testcenter för framtida turbinmodeller.

1 sep 2020


Gigantiskt webbinarium om högspänd elkraft

Under två veckor i månadsskiftet augusti-september arrangerar den internationella organisationen CIGRE ett omfattande webbinarium som handlar om produktion, överföring och distribution av högspänd elektrisk energi.

12 aug 2020


Energiforsk i Aktuellt

När Moderaterna och Liberalerna i en debattartikel i förra veckan gick ut med att de vill se en lagändring kring kärnkraften för att säkra tillgången till ren och leveranssäker el, intervjuades Energiforsks VD Markus Wråke i nyhetsprogrammet Aktuellt.

3 aug 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2020:681

Författare

Johan Kensby, Jonas Ottosson, Melissa Eklund, Nathalie Fransson, Linnea Johansson