Rapport

Verktygslåda för prosumtion inom fjärrvärme

Här beskrivs de standardiserade erbjudanden som finns för småskalig leverans av värme till svenska fjärrvärmenät. Rapporten ger fjärrvärmeföretag verktyg för att själva utforma standardiserade erbjudanden om småskalig leverans och prosumtion.

Att kunna ta tillvara på överskottsvärme som annars går till spillo är en av de viktigaste aspekterna i ett fjärrvärmesystem. I många fjärrvärmenät pågår samarbeten mellan industriella aktörer och lokala fjärrvärmeföretag. Många stora värmekällor är redan anslutna till fjärrvärmenät men det finns även mindre värmekällor som kan utnyttjas. I omställningen till ett förnybart energisystem måste alla former av energi tas om hand effektivt och för att kunna ta till vara på överskottsvärme från en mångfald olika mindre leverantörer och prosumenter krävs det enkla och standardiserade processer för hur anslutningen ska gå till.

Förutom de befintliga standardiserade erbjudanden, har den ekonomiska potentialen för två olika typer av prosumenter, en datahall och en livsmedelsbutik, i sex typiska fjärrvärmenät beräknats genom simuleringar.

Nyheter

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Bergrum blir varmvattenlager för fjärrvärmen

I Västerås bygger Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett gammalt beredskapslager för olja. Här ska 300 000 kubikmeter vatten lagras, motsvarande 13 GWh fjärrvärme. I ett forskningsprojekt som Energiforsk har initierat följer Ulrika Sagebrand utvecklingen av värmelagret och samlar ihop erfarenheterna.

18 jan 2023


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:681

Författare

Johan Kensby, Jonas Ottosson, Melissa Eklund, Nathalie Fransson, Linnea Johansson