Rapport

Fördelning av extrem dygnsnederbörd

Nuvarande riktlinjer för att beräkna dimensionerande flöden för dammanläggningar är giltiga för avrinningsområden ner till en kvadratkilometer. I den här rapporten redovisas fördelning av nederbördssekvensen för avrinningsområden mindre än en kvadratkilometer med timupplösning.

Fokus har varit att från observationer identifiera nederbördsmönster och volymer vid enskilda, extrema händelser och att jämföra det med olika beräkningsmetoder för nederbördshändelser.

Resultaten visar att maxtimmen under dygnet bör innehålla en betydande del av dygnsregnet, större än vad som har diskuterats i tidigare rapporter. Förslag på en möjlig uppdelning av dygnsnederbörden är att 50 procent av dygnsnederbörden faller under den mest intensiva timmen.

Nyheter

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Bergrum blir varmvattenlager för fjärrvärmen

I Västerås bygger Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett gammalt beredskapslager för olja. Här ska 300 000 kubikmeter vatten lagras, motsvarande 13 GWh fjärrvärme. I ett forskningsprojekt som Energiforsk har initierat följer Ulrika Sagebrand utvecklingen av värmelagret och samlar ihop erfarenheterna.

18 jan 2023


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:703

Författare

Jonas German, Johan Södling, Amanda Olsson, Jessica Lovell