Rapport

Fördelning av extrem dygnsnederbörd

Nuvarande riktlinjer för att beräkna dimensionerande flöden för dammanläggningar är giltiga för avrinningsområden ner till en kvadratkilometer. I den här rapporten redovisas fördelning av nederbördssekvensen för avrinningsområden mindre än en kvadratkilometer med timupplösning.

Fokus har varit att från observationer identifiera nederbördsmönster och volymer vid enskilda, extrema händelser och att jämföra det med olika beräkningsmetoder för nederbördshändelser.

Resultaten visar att maxtimmen under dygnet bör innehålla en betydande del av dygnsregnet, större än vad som har diskuterats i tidigare rapporter. Förslag på en möjlig uppdelning av dygnsnederbörden är att 50 procent av dygnsnederbörden faller under den mest intensiva timmen.

Nyheter

Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Energieffektivisering bästa sättet att snabbt sänka elpriserna

Genom att minska efterfrågan av el med 5 procent i Europa skulle elpriserna i elområde 3 minska snabbt och landa på ungefär samma nivå som sommaren 2021. Det visar en studie som Ea Energy Analyses har gjort på uppdrag av Energiforsk.

24 aug 2022


Representanter från kraftbranschen sökes till vårt SIS-program

Nu söker vi representanter inom tre av SIS-programmets kommittéer: 1) Standardisering för fasta bränslen, 2) Miljöledning, och 3) Biologisk mångfald. Välkommen med din intresseförfrågan!

15 aug 2022 - Trygg elförsörjning


Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:703

Författare

Jonas German, Johan Södling, Amanda Olsson, Jessica Lovell