Rapport

Elbilsutvecklingens påverkan på lokalnätsdimensionering av nätstationer

Idag har de flesta elbilsladdare en effekt på 3,6 kW, men det finns också laddare med högre effekt och flera av dem är endast enfas inkopplade. Det betyder att dimensioneringen främst sker med hjälp av distributionsnätens säkringar och kablage, och bara i mindre utsträckning med hjälp av transformatorer.

När man granskar timvärden och energi, det vill säga när den faktiska effekten synas, blir det tydligt var i lokalnätet det uppstår problem när mängden elbilar ökar och laddinfrastrukturen byggs ut.

Det är kostsamt att uppgradera distributionsnätet och för att framtidssäkra de befintliga elnäten är det viktigt att efterfrågeflexibilitet och aggregatorer kan hanterar flexibla resurser som laddning, batterilagring, fläktar, värmepumpar och elvärmegolv.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2018:552

Författare

Joachim Lindborg, Linda Schumacher