Rapport

Maskininlärning, elkvalitet och smarta elnät

När samhället elektrifieras i högre grad och elnätet förändras genom nya kraftkällor och olika typer av laster, uppstår nya utmaningar. En viktig komponent att ta hänsyn till är elkvalitet som i dagsläget övervakas och analyseras av nätägaren. Genom artificiell intelligens kan man göra en fördjupad analys av den elkvalitetsdata som samlas in, vilket skapar nya möjligheter att åtgärda störningar.

Att identifiera grundorsak till spänningsdippar är värdefullt och kan automatisera processer som idag görs manuellt vilket är tidskrävande. Det innebär också en djupare förståelse av elnäts generella hälsa och förtydligar ansvarsfördelning och skuldfråga i samband med störningar.

Resultaten visar att framtidens smarta digitala elnät skulle gynnas av att mäta till en högre samplingsfrekvens, för att ännu bättre förstå olika störningars ursprung och inverkan. Man skulle till exempel kunna genomföra analys “on the edge”, då man i större utsträckning kan kringgå eventuella lagrings-, beräkning- och kommunikationsproblem.

Nyheter

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

25 nov 2022


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Ny metod för klassificering av aska med fokus på ekotoxicitet

Klassificeringen av avfall påverkar i hög grad hur bottenaska från energiåtervinning ska behandlas och användas. För askor är särskilt den farliga egenskapen för ekotoxicitet (HP14) en utmaning och en kritisk egenskap för klassificeringen. Nu har en nordisk forskargrupp tagit fram ett förslag till testmetod och vägledning.

18 okt 2022


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:691

Författare

Ebrahim Balouji, Erik Berggren, Karl Bäckström, Isac Kärrman, Johan Rådemar