Den här konferensen är avslutad
7 oktober, Webseminarium

Webseminarium: Vindkraft i elsystemet

Vindforsk bedriver forskning inom områdena vindresurs, projektering och etablering, drift och underhåll samt vindkraft i elsystemet. Just nu har programmet 18 forskningsprojekt som handlar om allt ifrån avisning av vindkraftverk och underhåll av växellådor till frekvensreglering och syntetisk tröghet. På detta webseminarium presenteras aktuell forskning inom några av dessa områden.

Datum: Fredagen den 7 oktober, kl 12-16. 
Plats: Webseminarium
Länk för deltagande via YouTube

Finansiärer: Energimyndigheten samt vindindustrin.Agenda

12:10 Inledning
Katherine Elkington, Svenska kraftnät, och moderator Göran Dalén, Vindforsk, hälsar välkommen och ger en introduktion om programmet Vindforsk och om Svenska kraftnäts roll i programmet.

12:20 Frequency control
Målet med projektet var att utveckla och verifiera en metod för att kunna beakta osäkerheter i driften av system med stora mängder vindkraft samt bestämma produktionsomfördelning via tertiärreglering. Projektet bedrevs av KTH under april 2014- december 2015.
Lennart Söder, KTH och Camille Hamon, NTNU.

12:50 Paus

12:55 Syn-inertia
Projektet syftade till att fördjupa kunskapen om hur syntetiskt tröghetsmoment kan avhjälpa en del av de problem som kan uppstå med en ökad mängd vindkraft i elsystemet. Projektet bedrevs av STRI under perioden april 2014-juni 2015. Math Bollen, Luleå Tekniska Universitet.

13:25 Paus

13:30 Inertia support
I projektet Inertia-support är syftet att undersöka nyttan av att använda tröghetsmassan hos vindkraft för att öka elnätets roterande massa. Projektet pågår under september 2014-april 2017.
Mattias Persson och Peiyuan Chen, Chalmers tekniska högskola.

14:00 Paus med fika

14:15 Dynamic rating
Projektet ska utveckla metoder för så kallad dynamic rating för beräkning av tillgänglig kapacitet i kraftnätet med hänsyn till bland annat temperatur och vindstyrka. Projektet pågår under maj 2015- december 2017.
Patrik Hilber, KTH

14:45 Paus

14:50 Windharmonics
Projektet bygger vidare på en tidigare Vindforskstudie om hur övertoner påverkar vindkraftverk och elsystemet. Projektet pågår april 2014-december 2017.
Math Bollen, Luleå Tekniska Universitet

15:20 Paus

15:25 Subsyn
Projektet ska öka förståelsen för subsynkrona oscillationer i vindkraftverk. Seriekompenserade ledningar kan öka risken för subsynkrona oscillationer. Projektet pågår april 2014-oktober 2016.
Mehrdad Ghandhari, KTH och Muhammad Taha Ali , KTH

15:55 Avslut