Den här konferensen är avslutad
17 mars, Webbinarium

Kraftindustrins betongdag 2021

Temat för 2021-års seminarium var betongreparationer. Arrangemanget riktade sig mot personer som på olika sätt arbetar med betongkonstruktioner inom vattenkraft- och kärnkraftsindustrin.

Det läggs stora resurser på att reparera våra vattenkraft- och kärnkraftverk. Därför är det viktigt att hitta effektiva metoder för att planera, genomföra och följa upp de åtgärder som görs.

Betongdagen ordnades av Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft och hölls som ett webbinarium. Merparten av presentationerna finns att ladda ned via länkar nedan. Delar av webbinariet spelades också in och finns på Energiforsks YouTube-kanal via länkar nedan.

Program

08.45

Kaffe och försnack i diskussionskanalen

09.00


Inledning
Monika Adsten, Energiforsk
Länk till presentationen     Länk till videon

9.15


Förebyggande underhåll på betongkonstruktioner
Johan Silfwerbrand, KTH
Länk till presentationen     Länk till videon

9.45

 

Acceptanskriterier för en effektiv förvaltning av betongkonstruktioner i vattenkraft- och kärnkraftverk
Manouchehr Hassanzadeh, Sweco
Länk till presentation     Länk till videon 

10.15

Paus/eftersnack i diskussionskanalen

10.30Spruckna anläggningskonstruktioner i betong – en vägledning för systematisk förvaltning
Erik Nordström, Vattenfall
Länk till presentationen     Länk till videon

11.00


3D reconstruction of existing concrete structures using optical methods
Cosmin Popescu, Luleå Tekniska Universitet
Länk till presentationen     Länk till videon

11.30

Lunch/eftersnack i diskussionskanalen

11.45

Lunch

12.30


Injektering i en urlakad betongdamm – en blick i dammens inre
Martin Rosenqvist, AFRY
Länk till presentationen    
Länk till videon

13.00


Reparation och underhåll av betongdammar – Internationell utblick
Finn Midböe, Hydro Terra Ingenjörer AB
Länk till presentationen     Länk till videon

13.30

Paus/eftersnack i diskussionskanalen

13.45


Ringhals Midlife åtgärder i Hamn och Kassun
Magnus Persson, Ringhals
Länk till presentationen     Länk till videon

14.15


Reparationer i Billingsfors
Christian Bernstone, Vattenfall
Välkommen att kontakta Christian om du har frågor om projektet

14.45

Reparation av kylvattenkanal
Erik Hansson, OKG

15.15

Avslut