Den här konferensen är avslutad
19 november, Sundsvall

Inspektion av vattenfyllda bergtunnlar

Många av våra vattenkraftanläggningar har uppnått en mogen ålder. Varje anläggning är unik vad gäller exempelvis bergskvalitet, layout, storlek och byggmetod för att driva och förstärka de bergstunnlar som förekommer i många anläggningar. Vidare har många av tunnlarna varit trycksatta sedan de driftsattes, bland annat eftersom tömning skapar hydrauliska laster.

Förutom den tid och kostnad som uppstår vid stillestånd för att vattentömma och utföra inspektionen i torrhet uppstår även stora kostnader för att säkra tunneln för att möjliggöra inspektionen. Det förekommer därför vattenfyllda bergtunnlar som inte har inspekterats sedan driftsättning.

Energiforsks FoU-program Vattenkraftens bergfrågor genomförde en workshop att presentera och diskutera möjligheter och svårigheter med dagens teknik för att inspektera vattenfyllda bergstunnlar samt en utblick mot vad som väntar runt hörnet teknikmässigt. Workshopen riktade sig speciellt till anläggningsägare men även representanter från några leverantörer, konsulter och forskare deltog. Erfarenheter från workshopen har inkluderats i en kunskapssammanställning om inspektion av vattenfyllda bergtunnlar som tagits fram i programmet.

Program och dokumentation

10.00

Kaffe och registrering

10.30

Inledning och kort omvärldsbevakning
Anders Isander, Uniper / Monika Adsten, Energiforsk / Martin Hansson, ÅF

10.45

Inspektion och fotogrammetri i vattenfyllda tunnlar
Jonas Hammarson, Fortum / Jonas Bosell, UW-TECH

11.30

Varför och hur vattenfyllda tunnlar skannas
Erik Digerud & Jonas Björnström, Norconsult

12.15

Lunch

13.15

Erfarenheter från nyligen utförda inspektion av långa vattenfyllda tunnlar
Frank Ellingsen, Norwegian tunnel inspection AS

13.55

Erfarenheter av 3D skanning av vattenfyllda tunnlar med ROV*
Mikko Simola, Loxus

14.35

Fika

15.00

Tunnelforskning i HydroCen – ny kunskap och nya möjligheter
Leif Lia, NTNU

15.30

Utveckling av AUV för tunnelinspektion
Lars Lundberg, SAAB

16.00

Summering och kort sammanfattning
Anders Isander, Uniper / Monika Adsten, Energiforsk / Martin Hansson, ÅF

16.15

Slut