Program

Elnätens digitalisering och IT-säkerhet

Programmet ska analysera och utvärdera möjligheterna med digitalisering och ny teknik inom området elnät. Vid utveckling av smarta elnät, styrning, lagring och optimering av elsystemet, blir digitala verktyg allt viktigare.

Det kan bland annat handla om Internet of things, molntjänster, artificiell intelligens, mönsterigenkänning, block-chain, peer-to-peer handel och delningsekonomi.

Forskningen tar ett strategiskt grepp genom att analysera och utvärdera de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med för att minska klimatpåverkan i energisektorn.

Programmet ska bland annat identifiera tekniska möjligheter för att mäta, planera och styra elnätet på ett smidigt sätt så att elproducenter, elnätsägare och kunder får säkrare och effektivare leveranser av el. En förändrad produktion och ett nytt konsumtionsmönster ökar behovet av kontroll och styrning av hela distributionskedjan. En annan önskad effekt är lägre förluster i överföringen av energi och minskad miljöpåverkan. IT-säkerhet är en viktig aspekt som ska inkluderas i varje relevant projekt.

 

 

Hänt inom programmet

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Mer kunskap om digitaliserade och resurseffektiva elnät

Elnätsbolagen står inför nya utmaningar i takt med en ökad elektrifiering. Energiomställningen, med nya kategorier av kunder och högre elanvändning, ställer nya krav på resurseffektivitet och insyn i näten. Här blir digitalisering ett viktigt verktyg. Power Circle startar nu upp ett nytt projekt för att kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit med digitaliseringen.

24 feb 2022


Spänningsreglering central för förnybar energiproduktion

Framtidens elnät kommer att bli allt mer komplexa. Vindkraftverk och solcellsanläggningar ansluts ofta till lägre spänningsnivåer än konventionell produktion. Det leder till förändrade effektflöden och påverkar även spänningen. I det här projektet har forskarna undersökt hur mycket mer distribuerad elproduktion som kan installeras med koordinerad spänningsreglering i komplexa distributionsnät.

28 dec 2021


Gemensam marknad genom blockkedjeteknik

Forskningsprogrammet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet startar nu ett projekt som ska fokusera på kontroll och koordinering av produktion och distribution för det smarta elnätet med flera mindre anslutna produktionskällor och energilager.

17 feb 2021 - Trygg elförsörjning


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020 - Trygg elförsörjning


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Lätt att ta till sig om smarta nät

Nu finns resultatet från forskningen i Smarta elnät samlat och beskrivet på ett populärvetenskapligt sätt. Programmet, som pågick mellan 2014 och 2018, tog ett strategiskt grepp för att analysera de konsekvenser som olika scenarier kommer att få på utvecklingen av smarta nät i Sverige.

18 feb 2019


Att automatisera elnäten

Här handlar det om att införa standarden IEC 61850 för kommunikationsnät, automation- och kontrollsystem i kraftsytemen. I projektet genomförs regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

23 jan 2019


Ny möjlighet att analysera risk för överlast

Det finns ungefär 65 000 laddbara fordon i Sverige. Antalet ökar hela tiden och överträffar det beräknade antalet, vilket innebär att många nätstationer snabbt blir överbelastade.

21 dec 2018


Smarta elnät lyfter blicken och satsar nytt

Det kommer fortfarande spännande forskningsresultat med mycket ny kunskap i de slutrapporter från Smarta elnät som nu publiceras. Samtidigt är en ny satsning nu på gång!

30 okt 2018


Smarta elnät – vem är de till för?

Det var helt fullsatt när programmet Smarta elnät i dag höll resultatseminarium i Stockholm. –Energibolag och nätdistributörer är intresserade av smarta elnät, men de utgår inte från användarnas beteenden, säger Cecilia Katzeff, docent på KTH som har studerat frågan i ett användarperspektiv.

1 okt 2018


Ständigt utbyte av erfarenheter

Ett viktigt projekt i forskningsprogrammet Smarta elnät handlar om att införa en standard för automation i eldistributionsnätet. Projektet genomför regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

9 maj 2018


Människans roll i energisystemet

Det finns en vision om smarta elnät som förutsätter att hushållen aktivt ska medverka genom att använda ny teknik och att balansera sin elanvändning. Men det saknas kunskap om hur tekniken för smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag visar en ny studie.

20 feb 2018


Informationsutbyte ökar säkerheten

Dagens kraft- och industriföretag har höga krav på att kontrollanläggningar ska vara flexibla och framtidssäkra. Det finns också krav på ett aktivt utbyte av information mellan driftcentraler i olika länder.

4 sep 2017 - Sol och vind


Bättre prissättning och skräddarsydda elavtal

– På Mälarenergi Elnät arbetar vi ständigt med att förbättra våra tariffer så att de reflekterar kostnadsdrivare, allt för att göra det bättre för våra kunder, säger Johanna Rosenlind apropå nya forskningsresultat från programmet Smarta elnät om hur elkunder kan kategoriseras.

16 mar 2017 - Sol och vind


Smarta elnät är framtiden

Under torsdagen höll programmet Smarta elnät ett seminarium i Almedalen om utmaningarna med förnybara energikällor då spännande forskningsresultat om mätning, tariffer, kunder och infrastruktur redovisades.

8 jul 2016 - Sol och vind


Visa fler nyheter

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Ta del av programmets deltidsseminarium!

Inspelning från seminariet om Digitalisering och efterfrågeflexibilitet

Uppdragsgivare

Ellevio
Vattenfall Eldistribution
Göteborg Energi
Mälarenergi Elnät
Öresundskraft Elnät
Tekniska Verken i Linköping
Skellefteå Kraft Elnät
Umeå Energi Elnät
Jämtkraft Elnät
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Karlstads El- och Stadsnät
Borås Elnät
Halmstad Energi och Miljö Nät
Luleå Energi Elnät
Borlänge Energi
Nacka Energi
Västerbergslagens Elnät
PiteEnergi
Södra Hallands Kraftförening
Karlskoga Elnät
Svenska kraftnät
Sveriges ingenjörer (Miljöfonden)
Hitachi Power Grids, ABB
Trafikverket
Forumet Swedish Smartgrid
Teknikföretagen
Huawei Sverige
Exeri
Evado
Elinorr ekonomisk förening; Bergs Tingslags Elektriska, Blåsjön Nät, Dala Energi Elnät, Elektra Nät, Gävle Energi, Hamra Besparingsskog, Hofors Elverk, Härjeåns Nät, Härnösand Elnät, Ljusdal Elnät, Malungs Elnät, Sandviken Energi Nät, Sundsvall Elnät, Söderhamn Elnät, Åsele Elnät, Årsunda Kraft & Belysningsförening, och Övik Energi Nät