Svenskt vattenkraftcentrum, SVC bildades 2005 och är från 2018 ett kompetenscentrum. Genom forskning och utveckling av teknik, system, metoder och frågor kring vattenkraft och dammar bidrar vi till ett förnybart energisystem. Läs om all pågående forskning under Vattenkraft respektive Turbiner och generatorer eller under Projekt.

Kompetenscentret tar fram ny kunskap för att vattenkraften ska tillgodose samhällets behov av balanskraft och förnybar elproduktion på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. Satsningen gör att såväl samhälle som vattenkraftindustrin får ny teknisk och akademisk kompetens för framtida underhåll, ombyggnad och förnyelse av vattenkraften. Frågor som är kopplade till vattenkraftdammar och gruvdammar ingår också.

Sedan 2018 drivs vi som ett kompetenscentrum bildat av Energimyndigheten, Energiforsk och Svenska Kraftnät tillsammans med Luleå tekniska universitet, KTH, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet. Luleå tekniska universitet är värdhögskola och Energiforsk är ansvarig för kompetenscentret vars nuvarande period pågår till och med 2020. 

 

 

Hänt inom programmet

Fördjupad kunskap inom vattenkraft

Nu är det dags för årets forskarskola i Svenskt vattenkraftcentrums regi. I år handlar det om grundläggande förståelse för generatorer och om betongdammars fysiska och mekaniska beteende.

29 sep 2020


Forskningsdagar 6-7 oktober

Var med och ta del av och integrera kring nya forskningsresultat från Svenskt vattenkraftcentrum. Vi berättar också om andra satsningar och projekt i vattenkraftbranschen och ger dig möjligheten att diskutera FoU-frågor.

25 sep 2020


Vind- och solel kräver bättre vattenkraftsmodeller

Norden måste kunna utöka mängden förnybar el från vind och sol utan försämrad frekvensstabilitet i elnätet. Just nu pågår forskning om hur man kan ta fram syntetisk svängmassa exempelvis med hjälp av batterier.

16 apr 2020


Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Nu startar SVCs forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi.

21 nov 2019


Fint pris för konferenspaper om islaster

Grattis säger vi till Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Rikard Hellgren, som i somras fick ta emot ICOLDs Young engineer award för sitt väl framförda konferenspaper om islaster.

28 okt 2019


Vattenkraftens FoU-dagar

Framtidens potentiella effektbrist i Sverige och vattenkraftens möjligheter att motverka den är temat för dagarna som är fyllda med intressanta forskningsprojekt och erfarenheter från den vattenkraftforskning som pågår i SVC just nu.

16 apr 2019


Bergsprickors hållfasthet

Nu är det dags för en av doktoranderna i Svenskt vattenkraftcentrum att lägga fram sin licavhandling på KTH. Det är Francisco Rios Bayona som tar licentiatexamen genom ett projekt om beräkning av bergsprickors skjuvhållfasthet.

8 apr 2019


Grattis till licentiatexamen Ingrid

Nyligen hölls ett licseminarium på Luleå tekniska universitet då Ingrid da Silva försvarade sitt doktorandarbete som handlar om hur stora hydrauliska gradienter som kan tillåtas I olika typer av moränmaterial för att säkerställa dammsäkerheten.

8 apr 2019


Licentiatseminarium om fyllningsdammar

Den 29 mars presenterar Ingrid Silva sin licentiatuppsats Suffusion of Glacial Till Dam Cores – An Experimental Investigation på Luleå tekniska universitet, LTU.

8 mar 2019


Svenskt vattenkraftcentrum i korthet

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC har fokus på forskning och utbildning inom vattenkraft och gruvdammar. Nu finns en populärvetenskaplig sammanställning av forskningen och de olika projekten som ingår i centret mellan 2013 och 2017 att ladda ner utan kostnad!

19 dec 2017


Nya medel till forskning i Svenskt vattenkraftcentrum

Energimyndigheten stödjer det ombildade Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC med 27,9 miljoner kronor. Syftet är att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

23 nov 2017


Välkommen till en disputation inom elektromekanik

Den 19 maj 2017 disputerar Weijia Yang, på avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet med avhandlingen Hydropower plants and power systems: Dynamic processes and control for stable and efficient operation.

18 apr 2017


Licentiatseminarium inom vattenbyggnadshydraulik

Den 20 mars presenterar Pengua Teng sin licentiatuppsats CFD Modelling of Two-Phase Flows at Spillways Aerators på KTH. Forskningen ingår i området hydrologi och vattenbyggnadshydraulik och målet med projektet är att utveckla kunskap om strömningen i luftningsanordningen i utskov inom vattenkraft.

13 mar 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Systemsyn och framåtblick

Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC samlar utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar och till nytta för industrin, samhället och högskolan. I år har en oberoende utvärdering av programmets tredje programperiod gjorts som visar att programmet på ett mycket bra sätt bygger broar mellan akademi och industri. Utvärderingen rekommenderar en fortsättning av programmet och pekar på att det bör göras tydligt hur man i praktiken ska arbeta med systemorienterade frågor.

13 dec 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Doktor på erosion i vattenkraftsdammar

I dag disputerar Farzad Ferdos som har forskat på så kallad inre erosion vilket kan leda till brott i dammar och innebära stora konsekvenser för samhället både ekonomiskt och socialt.

4 nov 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Ny doktor i jord- och bergmekanik

Den 25 oktober disputerade Svenskt vattenkraftcentrums Johan Spross på KTH med avhandlingen Toward a reliability framework for the observational method.

26 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Sannolikhetsbaserad dammsäkerhet

Marie Westberg Wilde har genom sin forskning visat hur sannolikhetsbaserad analys kan användas för att utvärdera betongdammars stabilitet. Hon har också kunnat påvisa att metoden passar väl in i den systematiska riskhanteringsprocessen.

12 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Doktor på frost i betong

Forskaren, Martin Rosenqvist vars arbete finansieras av Betongtekniskt program vattenkraft och Svenskt vattenkraftcentrum, försvarade i går sin avhandling om frostangrepp på betong på Lunds tekniska högskola.

11 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Drift och underhåll av turbiner

Välkommen på en tredagars kurs om drift och underhåll av vattenkraftturbiner i Oslo den 25 till den 27 oktober. Kursen arrangeras av Energi Norge och vänder sig till personer som planerar och ansvarar för teknisk drift och underhåll av vattenkraftturbiner.

6 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Doktorand försvarar sin uppsats

Forskaren Robin Andersson, vars arbete finansieras av Svenskt vattenkraftcentrum, presenterar i dag sin licentiatuppsats i strömningslära på Luleå tekniska universitet.

22 sep 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Next SVC research school in December

Don't miss out on a chance to take part in the seventh SVC research school. This year, the courses will be held at Luleå University of Technology in December.

20 sep 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Konsulter som forskar viktigt för SVC

På Europas största teknikkonsultbolag Sweco växer antalet anställda med forskningsbakgrund. Det är bra, tycker Petter Stenström, chef för Vattenkraft och dammar som intervjuas här!

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Kunden vet vad som är viktigt

Att beställa, restaurera eller uppgradera ett vattenkraftsaggregat kräver noggrann planering. Men hur resonerar leverantören? På Voith Hydro i Västerås betonas bland annat kundspecifikationens betydelse för ett lyckat resultat.

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Linn letar nya reglerstrategier

Frekvenskvaliteten har under många år kontinuerligt försämrats i det nordiska elsystemet. Förändrade marknadsvillkor och en ökad andel vindkraft gör att det finns behov av nya reglerstrategier. Linn Saarinen driver ett doktorandprojekt som ska visa hur dessa strategier ska se ut.

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Ökad förståelse om inre erosion hos dammar

Inre erosion är ett begrepp som omfattar all oönskad materialtransport genom en damm, och som i sin allvarligaste form kan leda till dammbrott. Forskaren Hans Rönnqvist har analyserat den komplexa processen och resultatet visar att det finns flera faktorer bakom inre erosion som tidigare inte uppmärksammats.

1 apr 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Emma Hagner
08-677 27 53

Uppdragsgivare

Andritz Hydro, Boliden, Fortum Generation, Holmen Energi, Jämtkraft, Karlstads Energi, LKAB, Mälarenergi, Norconsult, Rainpower, Skellefteå Kraft, Sollefteåforsens, Statkraft Sverige, Sweco Energuide, Sweco Infrastructure, Tekniska verken i Linköping, Uniper, Vattenfall R&D, Vattenfall Vattenkraft, Voith Hydro, WSP Sverige, Zinkgruvan och ÅF Industry.

Ladda ner