Genomförda konferenser

Här listas de konferenser som har genomförts. I vissa fall finns presentationer och material publicerat eller är på väg att publiceras under respektive konferens.
Filtrera på årtal

Ångturbinseminarium 2022

16 nov 2022, Stenungsundsverket, Stenungsund

Vibrations in nuclear applications 2022

10 nov 2022, Hybrid event