2016-08-18

Ålyngel sätts ut på västkusten

Under två dagar sätts drygt 400 000 ålyngel ut vid Kungälv, Orust och Tjörn inom programmet Krafttag ål. Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på olika åtgärder för att vända utvecklingen.

I Krafttag ål genomförs därför varje år frivilliga utsättningar av ålyngel som flera vattenkraftföretag står bakom, som den här tillsammans med organisationen 8-fjordar. Programmet Krafttag ål består både av konkreta åtgärder, som den här utsättningen av yngel, och av forsknings- och utvecklingsprojekt. En annan åtgärd är att transportera utvandringsfärdig ål förbi vattenkraftverk i fyra vattendrag.

Under två dagar sätts 423 035 ålyngel ut på följande platser:
- 17 augusti klockan 10 vid Lökebergs kile i Kungälv
- 17 augusti klockan 12 vid Rossön på Orust
- 18 augusti klockan 10 i Myggenäs hamn på Tjörn

Mer om ålutsättningen på 8-fjordars hemsida

Se ett kort videoklipp som visar hur en utsättning går till. 

Projektet 8-fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv som verkar för att återställa den ekologiska balansen och att säkra den biologiska mångfalden i området. 

Mer om Krafttag ål här!

Nyheter