2016-07-11

Ångturbinteknik – årsrapport 2015

Ångturbinens roll i energisystemet är central och i dagsläget produceras ungefär hälften av all el i Sverige med ångturbiner. Också i ett framtida helt förnybart energisystem kommer stora delar av elen att produceras med ångturbiner.

Syfte med Uppföljning av ångturbinutvecklingen är att öka beställarkompetensen hos anläggningsägare, men projektet följer också frågor kring drift och underhåll av turbiner.

Här beskrivs bland annat grundläggande begrepp, metoder för prestanda och garantiprov, drift- och underhållsaspekter, och system för övervakning av ångturbiner.

 

Nyheter