2020-07-02

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

I dag sätts 200 000 ålyngel ut i ett samarbete mellan vattenkraftföretagen, Havs- och vattenmyndigheten och projektet 8-fjordar som samarbetar med ett stort antal offentliga, privata och ideella intressenter för att utveckla miljön, företagandet och friluftslivet i kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.

Ålen har en komplicerad livscykel – den fortplantar sig och föds i Sargassohavet, men lever en stor del av sitt liv i svenska vattendrag bland annat. Men de senaste femtio åren har invandringen av ålyngel minskat kraftigt. Ålen är idag akut hotad och påverkas av fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter.

Du som är i närheten är välkommen att komma och titta när utsättningarna görs på följande platser:
Lökebergs kile i Kungälv klockan 10.00
Myggenäs hamn på Tjörn klockan 11.30
På Rossö, Orust ungefär cirka 14.00

Mer om 8-fjordprojektet och ålutsättningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter